Nyheder Nyheder

Tirsdagstræning - nyt koncept

 tirsdtr2

På baggrund af et ønske om at flere vil kunne deltage i tirsdagstræningen ved at flytte tidspunktet for træningen til 17.00 og samtidig tilbyde noget træning, hvor vi udnytter at vi er flere og derfor kan lave nogle spændende ting, blev det besluttet på generalforsamlingen at bestyrelsen skulle lave en spørgeskemaundersøgelse omkring medlemmernes ønsker. Resultatet er at tirsdagstræningen i BOK vil blive ændret til

17:00 Fællestræning med et eller andet moment
18:00 Almindelig løbetræning i skoven uden træner
20:00 Aftensmad

Fællestræningen klokken 17:00 kan bestå af flere forskellige ting; intervaller, bakketræning, poster i skoven med forskellige ”udfordringer” f.eks. manglende stier på kortet, kort-huske, styrketræning eller hvad vi nu kan finde på. Vi vil også udnytte at ungdomstræningen om mandagen kan have sat i poster i skoven allerede.
Dagens træning vil blive meldt ud på hjemmesiden i forvejen så man kan forberede sig.

Tanken er at en gruppe på 8-10 mennesker på skift planlægger træningen så den enkelte ikke skal stå for træningen for tit. Gruppen vil sammen planlægge træningen for f.eks 4-6 måneder af gangen og der vil blive lavet en mappe med forslag til forskellige typer træning.

Vi er derfor i gang med at etablere gruppen og vil derfor opfordre alle, der kunne tænke sig at deltage til at skrive til, prikke til, ringe til eller sende en brevdue til

Charlotte Grauert 4275 3035 lottegruert@gmail.com
Gitte Grauert 2251 2162 gitte@grauert.dk

eller dukke op tirsdag den 17april klokken 17.00 i klubhuset, hvor vi vil mødes og planlægge det videre forløb.

Vi håber at være klar med det nye koncept tirsdag den 24 april.

Hilsen

Charlotte og Gitte

Tekniktræning for foråret 2018 starter nu

Kære BOK-løber

Så er det blevet forår, og det betyder, at teknik-træningen starter op igen. Tekniktræningen er for alle aldre og for alle sværhedsgrader, og det er gratis ;-)

Vi træner som sædvanlig sammen med Farum OK, Allerød OK, Kildeholm OK og OK73, og det er Mascha fra Farum OK, som igen i år laver banerne. Det plejer hun at gøre rigtig godt, så herfra skal lyde en stor opfordring til at få noget god og gratis o-teknisk træning. 

Nedenfor diverse detaljer om teknik-træningen i foråret 2018:

Dato Skov Mødested Moment
5/4 Terkelskov P-plads på sydsiden af Slangerupvej, V-hjørne af Farum Lillevang Runder med forskellige temaer
12/4 Lystrup P-plads på Skovfogedvej, indkørsel fra Lystrupvej Højdekurver
19/4 Tokkekøb Hegn P-plads på Stumpedyssevej Højdekurver
26/4 Lille Hareskov P-plads ved Skovlystvej/Fægyden/Skovløbervangen Kompas
3/5 Ravnsholt P-plads på Bregnerød Skovvej, midt i skoven Kompas
17/5 Slagslunde P-plads på Gulbjergvej/Skovvej Postarbejde
24/5 Frederikssund Skoleparkering, Ådalens skole, Kornvænget Bysprint
31/5 Nørreskoven Furesøbad Postarbejde
7/6   Sommercup Meld dig som hjælper eller køb en bane 
14/6   Sommercup Meld dig som hjælper eller køb en bane 
21/6   Sommercup Meld dig som hjælper eller køb en bane 

Generelt om tekniktræningen:

Der er altid 3 baner:

Let ca. 3 km – en almindelig bane uden moment på et almindeligt kort, hvor man kan nøjes med at følge stier, grøfter, bevoksningsgrænser, hegn eller andre ”linjer” for at finde poster. Denne bane er både for ungdomsløbere og nybegyndere (voksne). 

Mellemsvær ca. 4 km – en almindelig bane uden moment på et almindeligt kort. Denne bane er et mellemtrin mellem let orientering (hvor man kun følger ledelinjer) og svær orientering (hvor man primært løber uden for stier). Derfor har de fleste stræk på denne bane 2 vejvalgsmuligheder: et sikkert et langs med ledelinjer og et mere udfordrende lige-på-vejvalg. Denne bane er til de rutinerede ungdomsløbere og voksne, som har løbet o-løb et par gange.

Svær ca. 5-6 km med mulighed for afkortning– altid med et teknisk moment - dvs banerne er lavet med fokus på en bestemt teknisk færdighed, oftest på kort, hvor en del signaturer er fjernet (f.eks. kort uden stier, eller kurvekort). Der trænes primært basisfærdigheder, som brug af kompas, kurveforståelse, kortlæsning, forenkling – alt det man skal kunne på en svær bane. Denne bane er for de rutinerede løbere eller for dem, som gerne vil udfordres.

Første instruktion er kl.17:15, bagefter ca. hvert 10. minut. Man skal være tilbage fra skoven senest kl 19:30.

Jeg har til hensigt at dukke op til de fleste af teknik-træningerne, og hvis du mangler kørelejlighed, eller vi bare skal køre sammen, bedes du senest den pågældende torsdag kl 15:00 ringe/smse på 30 22 47 44 for at lave en aftale med mig. Jeg vil i givet fald køre fra klubhuset kl 17:00 præcis, med mindre vi aftaler noget andet.

Jeg håber at se rigtig mange BOK-løbere til teknik-træningen, for nok er vi gode, men man kan altid lære noget mere eller finpudse teknikken yderligere ;-)

Med venlig o-hilsen

Helle

Tag dine gode kollegaer med til Firma-O-Løbet i maj.

Hermed en lille opfordring til alle medlemmer om at invitere sine gode kollegaer med til Firma-O-Løbet  den 16. eller 17. maj. Kom og vær med til et hyggeligt firma-event. Kombiner en tur i skoven og efterfølgende hygge med dine kolleger. Alle kan være med. Uanset kondition, kortlæsningsegenskaber eller mangel på velassorteret sportsudstyr. Alle får en sjov tur i skoven lover vi med sikkerhed. Du må også meget gerne anbefale løbet til venner og bekendte. Tilmeldingsfrist er den 25. april.

Hovedformålet med løbet er at præsentere vores sjove sport for potentielle nye orienteringsløbere. Ud fra devisen nu flere orienteringsløbere i Danmark, nu flere til at lave orienteringsløb til os alle. 

Hygge og fællesspisning med dine kolleger

Efter løbet er der fællesspisning og præmieoverrækkelse i stort telt med dine kolleger og alle de andre deltagere. Der er opsat telt/borde/bænke og der serveres rigeligt med mad og drikke. Dette er alt sammen inkluderet i prisen

NB: Det kan være svært at lokke folk med til orienteringsløb første gang. Til gengæld foretrækker de firmaer, som tidligere har deltaget i løbet, klart Firma-O-Løbet frem for andre store firmastafetter. Og så er det også en rigtig nem og billig måde at lave en afdelingsskovtur på. Man er velkommen til at tage børn med.

Læs mere på: http://firma-o-lob.dk/

Mvh Annette Bonde(løbsleder) (som aldrig var blevet passioneret orienteringsløber uden Firma-O-Løbet)

Hjælpere søges til Firma-O-Løbet onsdag d. 16. maj 2018 og torsdag d.17. maj 2018.

Hej klubkammerater. Vi holder Firma-O-Løb for at give folk, som ikke kender sporten en mulighed for at prøve orienteringsløb(det kan jo være at de ikke viste, at det er en sport man ikke kan leve uden). Og det er lige præcist hvad O-løb er! Desuden skæpper det lidt i klubkassen, så vi selv kan komme på flere klubture mm. Derfor har jeg brug for en del hjælpere på løbsdagene. 

Firma-O-Løbet afholdes ved klubhuset. Alle hjælpere og medlemmer har mulighed for at løbe en bane efter sidste start(husk I mål at I kun skal have stræktider). Der er mad og drikke til alle hjælperne. Tag selv mad i køkkenet og drikkelse i teltet, når I trænger.

Vh Annette Bonde tlf 27149062 eller annette.bonde@sport.dk

Onsdag 16. maj 2018

Opstilling af startboks.

Se beskrivelse af startboks og startprocedure nederst i dokumentet.

Husk at startpunkt skal være lig startpost. Husk opsætning af snor med kortprøve,  instruktion og startlister. Husk borde og stole, kort, brikker, startpost, clear , tjek , startur.

Opstilling af telte hvis det er dårligt vejr.

 

Kl 15:30 – 16:45

4-5 personer

 

Start + information tæt på stævne pladsen: brikudlevering, kortudlevering mm. Husk at notere, hvornår den sidste løber starter skoven samt at bringe alt startudstyr retur.

Se beskrivelse af startboks og startprocedure nederst i dokumentet.

Kl 17:10 – 18:30

12 personer

Jimmy Hoen 

Mål og beregning i klubhuset.

Taste ændringer på dagen ind i stævneprogrammet.

Aflæsning af brikker, print af stræktider, inddragelse af sportsidentbrikker , løbende overførsel af resultatdata til beregningsprogrammet, løbende udskrivning af individuelle og hold-resultatlister.

Husk 2 printere.

Kl 16:00-21:00

2-personer

 Ellen K, Niels Aabye

Madudlevering fra klubhuset.

Der skal udleveres 3 poser pr hold.

Poser med 8 sandwich per hold leveres færdigpakket fra leverandøren i år. Så der skal kun pakkes 4 bananer i en pose.

Godis posen er pakket.

Kl 17:00-20:00

2 - personer

Væskebordet skal løbende fyldes op med kander med frisk vand, rødvin, kold hvidvin, kold øl og sodavand.  Pas på øllet ikke får sollys. Tømme ølkasser placeres, så deltagerne kan aflevere tømme flasker. Lad være med at åbne mere end en dunk hvidvin og rødvin af gangen. Husk at fylde køleskabene op.

Frugtbord med æbler og evt.  gulerødder og/eller anden udskåret frugt opstilles.

Kl 17:30-20:00

Kl 17:40-20:00

2 stærke personer

 

Fotograf (evt små film )

Emner: starten, mål, telt med spisende løbere, forplejningen, Vinderne.

 kl 18:30-20:30.

1 person

 

Klargøring af SI-enheder og stativer–

færdig senest kl 15:00

1 person

 

Postudsætning – Start 15.15 (skal være færdig kl 17:10).

Husk mobil og sportIdent, hvis I har en aht. tvivlsspørgsmål om postplacering

3-4 personer 

Banelægger finder postudsættere

Jimmy Hoen , Alex

Postindsamling start cirka mellem

kl 20:00 og 20:30

4 personer

Peter Kaster 

Banelægger/kontrollant

Lasse L/Annette

Parkering Kl 16:00 – 18:00

2-3 personer

Peter Kaster 

Kl 14:30-16:00

Klargøring af stævneplads mm:

Skiltning til START og

Snitzling til start.

Sætte sedler med firmanavne i hver ende af bordene, så folk fra samme firma kommer til at sidde sammen.

(færdig 16:00).

Opstilling af borde til væske og frugt.

Opstilling resultattavler + ophængning af tomme kort, instruktion og startlister.

Opsætning af snitzling fra Mål til aflæsning.

Skraldestativer. Vejvisning til toiletter.

Skilt med ingen parkering på Egebjerghuse vejen.

6 personer

Annette

Govert 

Opstilling af højtaleranlæg

(færdig kl 19:30).

1 person

 Govert

Præmieoverrækkelse

kl ca 20:00.

2 person

Annette

Oprydning.

Stævneplads skal bruges dagen efter.

Tømme skraldeposer. Tørre borde af.

Indsamle kort med Firma-navne.

(Stort telt nedtages af teltudlejer)

Kl 20:30 til ca 21:30

Alle, som ikke er gået hjem

Komme resultater på internettet.

AnnetteTorsdag 17. maj 2018

Opstilling af startboks.

Se beskrivelse af startboks og startprocedure nederst i dokumentet.

Husk at startpunkt skal være lig startpost. Husk opsætning af snor med kortprøve, instruktion og startlister. Husk borde og stole, kort, brikker, startpost, clear , tjek , startur.

Opstilling af telte hvis det er dårligt vejr.

Kl 15:30 – 16:45

4-5 personer

 

Start + information tæt på stævne pladsen: brikudlevering, kortudlevering mm. Husk at notere, hvornår den sidste løber starter skoven samt at bringe alt startudstyr retur.

Se beskrivelse af startboks og startprocedure nederst i dokumentet.

Kl 17:10 – 18:30

12 personer

Alex , Lars HP

Mål og beregning i klubhuset.

Taste ændringer på dagen ind i stævneprogrammet.

Aflæsning af brikker, print af stræktider, inddragelse af sportsidentbrikker , løbende overførsel af resultatdata til beregningsprogrammet, løbende udskrivning af individuelle og hold-resultatlister.

Husk 2 printere.

Kl 16:00-21:00

2-personer

 

Madudlevering fra klubhuset.

Der skal udleveres 3 poser pr hold.

Poser med 8 sandwich per hold leveres færdigpakket fra leverandøren i år. Så der skal kun pakkes 4 bananer i en pose.

Godis posen er pakket.

Kl 17:00-20:00

2 - personer

 

Væskebordet skal løbende fyldes op med kander med frisk vand, rødvin, kold hvidvin, kold øl og sodavand.  Pas på øllet ikke får sollys. Tømme ølkasser placeres, så deltagerne kan aflevere tømme flasker. Lad være med at åbne mere end en dunk hvidvin og rødvin af gangen. Husk at fylde køleskabene op.

Frugtbord med æbler og evt.  gulerødder og/eller anden udskåret frugt opstilles.

Kl 17:30-20:00

Kl 17:40-20:00

2 stærke personer

 

Fotograf

Emner: starten, mål, telt med spisende løbere, forplejningen, Vinderne.

Præmieoverrækkelse kl 19:15-20:15  

Foto start 17:15:  

Klargøring af SI-enheder og stativer–

færdig senest kl 15:00

1 person

Annette

Postudsætning – Start 15.15 (skal være færdig kl 17:10).

Husk mobil og sportIdent, hvis I har en aht. tvivlsspørgsmål om postplacering

3-4 personer 

Banelægger finder selv postudsættere

Alex, Lars HP

Postindsamling start cirka mellem

kl 20:00 og 20:30

4 personer 

 

Banelægger/kontrollant

 Lasse Lybæk / Annette

Parkering Kl 16:00 – 17:50

2  personer

 

Kl 15:00-16:00

Klargøring af stævneplads mm:

Skiltning til START og

Snitzling til start.

Sætte sedler med firmanavne i hver ende af bordene, så folk fra samme firma kommer til at sidde sammen.

(færdig 16:00).

Opstilling af borde til væske og frugt.

Opstilling resultattavler + ophængning af tomme kort, instruktion og startlister.

Opsætning af snitzling fra Mål til aflæsning.

Skraldestativer. Vejvisning til toiletter.

Skilt med ingen parkering på Egebjerghuse vejen.

2 personer

Annette

Opstilling af højtaleranlæg

(færdig kl 19:30).

1 person

Govert 

Præmieoverrækkelse

kl ca 20:00.

2 person

Annette

Oprydning

Tømme skraldeposer. Tørre borde af.

Indsamle kort med Firma-navne.

Klappe borde/bænke sammen.

(Stort telt nedtages af teltudlejer)

Kl 20:30 til ca 22:00

Alle, som ikke er gået hjem

Annette

Komme resultater på internettet.

Annette


Specielt vedr. startproceduren :

Der kommer mange tilmeldte til løbet i år vil jeg gerne have et hold startet i minuttet.

Jeg vil gerne have startet op senest fra 17:30

I må gerne start før, hvis banerne og løberne er klar.

Jeg forestiller mig at holdene bliver sendt af sted, når de er klar. Dvs at et garvet hold kan blive sendt af sted efter kun et minut, mens andre hold skal have 2-10 minutters instruktion efter behov.

Husk at startpunkt skal være lig startpost.

Husk at alle løbere skal klippe startposten.

Husk at udlevere de rigtige brikker til de rigtige løbere.

En løber kan evt. få en anden bane, hvis der er ledige kort i bunken med ledige kort.

Det er startpersonalet, der styrer 100 % om der er ledige kort til ombytning.  

Der er trykt en del ekstra kort især af de korte baner.

Husk at notere alle ændringer i løbernavne, baner, køn til beregningen.

1 minut.

Fremkald af hold til start – 1 hjælper

Nb sorter lige løberne i startnummer

1 minut

Udlevering af brik – 3 hjælpere

1 udlevere brikker,

1 hakker af

1 finder brikker frem til næste hold

1 minut

Udlevering af kort -  3 hjælpere

1 udlever kort ,

1 registrerer evt. banebytning,

1 finder kort frem til næste hold.

1 til ca 10 minutter afhængigt af behov

Ca. 6 hjælpere klar til instruktion.

Kæmpe startboks med instruktion 1-10 minutter afhængigt af behov. De hurtigt opfattende hold må gerne start for dem, der behøver mere instruktion.

Her skal være plads til mange hold.

Start

1 hjælper sørger for at holdene bliver sendt af sted med ca. et minuts pause.

1 hjælper sørger for at Clear, check og startstempling bliver udført.

Brikkerne er forhåndsclearet (men der kan jo smutte for mig)

Klip startpost og løb.

Så har klubben fået ny web-master

Michael Nygaard Møller, som har været medlem siden nytår og tidligere har løbet for OK73, har givet tilsagn om, at han gerne vil være Ballerup orienteringsklubs nye web-master. Det er vi i bestyrelsen rigtig glade for, og samtidig vil vi sige vores hidtidige web-master, Flemming Mæng, mange tak for det store arbejde med bl.a. at få lavet en ny hjemmeside for nogle år siden samt efterfølgende altid hurtig og venlig respons og opslag, når der har været opgaver og spørgsmål til ham.

Så har du fremover noget, som du vil have web-masteren til at lave for dig på hjemmesiden, så kontakt Michael på mailadressen: webmaster@ballerup-ok.dk

På bestyrelsens vegne

Helle M. Frederiksen

Nyt fra forbundet

Feed ikke fundet.

 

Klubhus

Egedal 

Egebjerghuse 27
2750 Ballerup 

 

Formand

Lars Hanghøj Petersen

 

Kasserer

Jørgen Skaarup

 

 

Webmaster

Michael Møller

 

 

Klubbens konto

Jyske Bank, Finansnetbanken, Reg. nr. 6610, Konto nr. 2608381