Generalforsamling 2017 - dagsorden

Generalforsamling i Ballerup Orienteringsklub

Torsdag d. 19. januar 2017 kl. 19.00 i klubhuset Egedal

NB! Inden årets generalforsamling sættes igang, vil Bjørn fra Medidyne give os en instruktion i brug af klubbens nyindkøbte hjertestarter. Det vil tage ca. 45 min. og vi opfordrer så mange, der kan, til at møde op!

Generalforsamlingen påregnes derfor i år at starte ca. kl. 19.45-20.00. Der vil, som tidligere år, være et let traktement undervejs.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse og udvalg

 1. Formand: Lars Hanghøj Petersen, ikke på valg
 2. Kasserer: Jørgen Skaarup, villig til genvalg
 3. Sekretær: Jimmy Hoen, villig til genvalg
 4. 2 bestyrelsesmedlemmer:
 5. Helle M. Frederiksen, villig til genvalg
 6. Gregers Jørgensen, villig til genvalg
 7. 2 bestyrelsessuppleanter:
 8. Annette Bonde og Mette Hvene Rasmussen, villige til genvalg
 9. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
 10. Niels Aabye og Vivi Stallknecht samt Jesper Tågholt, villige til genvalg
 11. Formænd for klubbens udvalg:
 12. Ungdom: Jimmy Hoen
 13. Træning: Poul Breiy
 14. Rekruttering: Annette Bonde
 15. Hjemmeside: Flemming Mæng
 16. Klubblad: Diana Cederberg
 17. Sociale medier: Diana Cederberg
 18. Klubhus: Govert Heede
 19. Klubtøj: Govert Heede
 20. Kortadministration: Jørgen Skaarup
 21. Korttegning: Per Christoffersen
 22. Løbstilmelding: Per Christoffersen
 23. Materiel: Govert Heede
 24. PR: Flemming Vejen
 25. SI-udstyr: Niels Aabye
 26. Skoven: Per Christoffersen
 27. Uddannelse: Poul Breiy
 28. Ad hoc-opgaver: Gunnar Tamberg

 8. Eventuelt

Vedr. pkt. 6 - der er ikke indkommet forslag til behandling på årets generalforsamling

Generalforsamling

Klubhus

Egedal 

Egebjerghuse 27
2750 Ballerup 

 

Formand

Lars Hanghøj Petersen

 

Kasserer

Jørgen Skaarup

 

 

Webmaster

Flemming Mæng

 

 

Klubbens konto

Jyske Bank, Finansnetbanken, Reg. nr. 6610, Konto nr. 2608381