Generalforsamling

Ballerup Orienteringsklub afholder den årlige generalforsamling torsdag d. 19. januar 2017 kl. 19.00 i klubhuset Egedal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag d. 5. januar 2017 - gerne pr. mail.

Bestyrelsens beretning for 2016 samt dagsorden med indkomne forslag vil kunne ses her på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Vi håber, at mange af jer vil møde op denne aften - udover de mere formelle punkter - også til en god snak med hinanden og bestyrelsen om vores klub.

Generalforsamling

Klubhus

Egedal 

Egebjerghuse 27
2750 Ballerup 

 

Formand

Lars Hanghøj Petersen

 

Kasserer

Jørgen Skaarup

 

 

Webmaster

Flemming Mæng

 

 

Klubbens konto

Jyske Bank, Finansnetbanken, Reg. nr. 6610, Konto nr. 2608381