Generalforsamling 2018 - dagsorden og forslag

Generalforsamling i Ballerup Orienteringsklub

Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 19.00 i klubhuset Egedal

Der vil, som tidligere år, være et let traktement undervejs.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse og udvalg

 1. Formand: Lars Hanghøj Petersen, ikke på valg
 2. Kasserer: Jørgen Skaarup, villig til genvalg
 3. Sekretær: Jimmy Hoen, villig til genvalg
 4. 2 bestyrelsesmedlemmer:
 5. Helle M. Frederiksen, villig til genvalg
 6. Gregers Jørgensen, villig til genvalg
 7. 2 bestyrelsessuppleanter:
 8. Annette Bonde og Mette Hvene Rasmussen, villige til genvalg
 9. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
 10. Niels Aabye og Vivi Stallknecht samt Jesper Tågholt, Niels og Jesper er villige til genvalg, Vivi stiller ikke op igen

Formænd for klubbens udvalg:

 1. Ungdom: Jimmy Hoen
 2. Træning: Poul Breiy
 3. Rekruttering: Annette Bonde
 4. Hjemmeside: Flemming Mæng
 5. Klubblad: Diana Cederberg
 6. Sociale medier: Diana Cederberg
 7. Klubhus: Govert Heede
 8. Klubtøj: Govert Heede
 9. Korttegning: Per Christoffersen
 10. Løbstilmelding: Per Christoffersen
 11. Materiel: Govert Heede
 12. PR: Flemming Vejen
 13. SI-udstyr: Niels Aabye
 14. Skoven: Per Christoffersen
 15. Uddannelse: Poul Breiy
 16. Ad hoc-opgaver: Gunnar Tamberg

 8. Eventuelt

Vedr. pkt. 2 - den skriftlige beretning kan læses her på hjemmesiden fra tirsdag d. 16.1.

Vedr. pkt. 6 - der er indkommet 2 forslag til behandling: 

Forslag 1: Tirsdagstræninger

Poul ønsker at stoppe som træner for tirsdagstræningerne. Derfor vil vi foreslå en ændret struktur på tirsdagstræningerne for forhåbentligt at få flere medlemmer til at deltage. Vi vil foreslå at træningerne planlægges af en gruppe af frivillige medlemmer (6-8 stk), således at hvert medlem kun skal stå for træningen hvor 6.-8. uge. Vi har spurgt et udvalg af medlemmer og vil kunne stille med det nødvendige antal, men andre er altid velkomne til at melde sig til gruppen.

Vi vil satse på træninger, hvor vi bruger hinanden, så der vil blive momenter af intervaller, konkurrencer osv.

Desuden vil vi foreslå at vi starter tidligere kl. 17:00, så vi kan komme direkte fra arbejde og så spise kl. 19:00. Derved kan tirsdagstræningerne slutte tidligere, så der stadig er lidt aften tilbage.

 Med venlig hilsen

Gitte og Charlotte Grauert

 

Forslag 2: Forslag vedr. ændring af eksisterende klub fest.

Vores årligt tilbagevende og hyggelige klub fest, bliver desværre efterhånden kun tilgodeset af en mindre del af klubben.

En klub fest bør have stor deltagelse fra alle aldersklasser, og fremstå som en vigtig begivenhed i klubben.

Forslag til ændringer kunne være:

Holdes slut august eks. 1/9-2018 (det er sommer). Arrangementet varer en hel eller halv dag.

Løb, opgaver, mad mm. Er et fælles projekt eks. Sammenskudsgilde, bage konkurrence, gril og bål.

Økonomi og plads. De penge der er brugt på mad og hus, kunne bruges på at få opsat et fest-telt.

En aktiv og glad sommer klub fest, med tilbud til alle aldre.

Jeg vil gerne deltage i et evt. kommende festudvalg, der er jo valgt et, måske der skulle et par unge eller forældre i udvalget.

Mvh. Alex Ottesen

Generalforsamling

Klubhus

Egedal 

Egebjerghuse 27
2750 Ballerup 

 

Formand

Lars Hanghøj Petersen

 

Kasserer

Jørgen Skaarup

 

 

Webmaster

Flemming Mæng

 

 

Klubbens konto

Jyske Bank, Finansnetbanken, Reg. nr. 6610, Konto nr. 2608381