Udskriv

Generalforsamling i Ballerup Orienteringsklub

 

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19.00 i klubhuset Egedal

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og udvalg
  • Formand: Lars Hanghøj Petersen, villig til genvalg
  • Kasserer: Jørgen Skaarup, villig til genvalg
  • Sekretær: Jimmy Hoen, villig til genvalg
  • 2 bestyrelsesmedlemmer: Gregers Jørgensen, villig til genvalg
  • Helle M. Frederiksen, ikke villig til genvalg
  • 2 bestyrelsessuppleanter:
  • Annette Bonde og Mette Hvene Rasmussen, villige til genvalg
  • 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
  • Niels Aabye og Jan Kristoffersen samt Jesper Tågholt, villige til genvalg
  • Formænd for klubbens udvalg:
  • Ungdom: Jimmy Hoen
  • Træning: Charlotte og Gitte Grauert
  • Rekruttering: Annette Bonde
  • Hjemmeside: Michael Møller
  • Sociale medier: Diana Cederberg
  • Klubhus: Govert Heede
  • Klubtøj: Govert Heede
  • Korttegning: Per Christoffersen
  • Løbstilmelding: Per Christoffersen
  • Materiel: Govert Heede
  • PR: Flemming Vejen
  • SI-udstyr: Niels Aabye
  • Skoven: Per Christoffersen
  • Uddannelse: Poul Breiy
  • Præcisions-Orientering: Søren Saxtorph
  • Ad hoc-opgaver: Gunnar Tamberg
 8. Eventuelt