Udskriv

Hej O-løber.

Kender du det, at man har fået en rift hist eller pist efter et o-løb ? At man skulle gennem tæt bevoksning eller underskov? Op ad alt for mange bakker m.m.? Ja, det kender du sikkert til. Kender du så også til, at du har fået en eller flere flåter på dig? Det gør du sikkert også …. Alt dette er noget, der hører sammen med det at løbe o-løb, og som vi jo bare håndterer eller kæmper os igennem.

Borrelia og TBE

Er du en erfaren o-løber, har du formentlig hørt om Borrelia og TBE, men er du det ikke, så skal du vide, at der er en ekstra dimension i landskabet, bogstaveligt talt, som du bedes forholde dig til; der er nemlig fundet skovflåter i Tisvilde Hegn, Tokkekøb Hegn, Vinderød Skov ved Halsnæs, Pipstorn Skov ved Fåborg samt på Bornholm, som er smittet med TBE. Hvad det er for noget m.m. kan du læse mere om længere nede i denne artikel.

Vaccination

Sum a summarum er, at man kan blive vaccineret mod TBE hos en alment praktiserende læge eller hos et vaccinationscenter. For at være dækket mod TBE skal man vaccineres 3 gang, så det er en lidt bekostelig affære at blive det. Derefter skal du revaccineres (kun 1 vaccination pr gang) med 3-5 års mellemrum for at oppebære din dækning.

 Så er det tid til revaccination

Tidligere har der i klubbens regi været arrangeret fælles-vaccinationer, hvor sundhedspersonale kom ud i klubhuset og vaccinerede os. Sidste gang var i 2016, så er du ikke allerede blevet revaccineret, så er det måske en god idé at blive det her i 2020, inden foråret for alvor sætter ind.

Der vil dog ikke blive arrangeret nogen fælles-vaccination, så du skal selv sørge for at blive vaccineret hos din læge eller på et vaccinations-center.

Med venlig o-hilsen Helle M. Frederiksen

 

Hvad er TBE ?
Skovflåtoverført hjernebetændelse, TBE (på engelsk Tick-Borne Ebcephalitis), er en alvorlig sygdom, som forårsages af et flavivirus (TBE-virus) og som overføres ved bid af skovflåt inden for få minutter. Skovområder med tæt undervegetation og krat indebærer den største risiko for smitte. TBE ses især hos personer, som har fast gang i naturen uden for stier, og mere sjældent blandt personer, der blot lejlighedsvis bruger naturen.

I modsætning til smitte med Borrelia, hvor man kan nedsætte smitterisikoen ved at fjerne flåten inden for 24 timer, kan TBE-virus overføres umiddelbart i forbindelse med biddet.

Forekomst
TBE-virus findes i Skandinavien, Baltikum, Rusland og Sibirien, på Balkan, i visse dele af Tyskland, Østrig samt i Sverige.

Flåterne findes fra maj til oktober med højsæson for at blive smittet fra juli til september. 

Sygdomsforløb

De personer, som bliver smittet med TBE-virus kan efter 1-2 uger få influenzalignende symptomer så som feber, hovedpine og/eller smerter i led. Ubehaget kan vare i op til 1 uge, hvorefter de fleste får det godt igen og får livslang immunitet.

Hos ca. 1/3 af dem, som bliver smittet, spredes virus videre til hjernen og hjernehinderne. De bliver syge igen med høj feber, nakkestivhed, opkastninger, rystelser og en dårligt påvirket almentilstand. Diagnosen stilles ved at tage en blodprøve og/eller ved undersøgelse af rygmarvsvæsken.

Der findes ingen medicin, som virker, og forløbet bliver ofte langt. Dødeligheden er ca. 0,5%, men ca. 40% af de personer, som er blevet syge, får vedvarende skader såsom hukommelsesbesvær, problemer med balancen, hovedpine, dårlig hørelse og svært ved at koncentrere sig eller bliver lammede i visse dele af kroppen.

Hos børn under skolealderen er det sjældent, at TBE forløber alvorligt. Omvendt får ældre mennesker hyppigere sværere neurologiske skader.

Vaccination
Der findes ingen specifik behandling mod sygdommen, men man kan lade sig vaccinere mod TBE. Vaccinen består af dræbt TBE virus.


Der gives i alt tre doser med et anbefalet interval på 1 til 3 mdr. mellem 1. og 2. dosis. Hvis der er behov for at opnå et hurtigt immunsvar, kan 2. dosis gives to uger efter 1. dosis. 3. dosis er en booster, som gives mellem 5 og 12 måneder efter 2. vaccination. Løbende revaccinationer bør herefter gives med 3-5 års intervaller.


For at opnå immunitet inden skovflåtsæsonen starter, bør første og anden dosis helst gives i vintermånederne og tredje dosis inden næste sæson.

Referencer:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/virusinfektioner/tbe-tick-borne-encephalitis/

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/tbe

https://blivvaccineret.dk/vaccination/tbe/