BESKRIVELSE ANSVARLIG X HJÆLPERE X
Organiserer klubtelt-ordningen Per Christoffersen      
Deltager i ’klubtelt-gruppen’, som PC kontakter før diverse stævner
Måske melder man sig for en periode ad gangen
Jimmy Hoen      
  XXXXXXXX      
Efter aftale med PC medbringer telt til StævnePladsen        
Slår teltet op på SP Alle tilstedeværende      
Pakker teltet sammen ved stævnets afslutning Alle tilstedeværende      
Efter aftale med PC transporterer telt fra StævnePladsen til klubhuset Sørger for at lægge det til tørre, hvis det er vådt        
Sørger for i klubhuset at pakke teltet sammen, når det er blevet tørt Brugere af klubhuset