Banelæggeren har et tæt samarbejde med Stævneleder og Banekontrollant Ved stævnet organiserer Banelæggeren postudsætning og postindsamling.

BESKRIVELSE BANELÆGGER X BANEKONTROL X
Lægger baner til BOK’s Åbne Løb og til Træningsløb. Banernes SværhedsGrad skal følge retningslinjerne i DOF’s Reglement2017  Jimmy Hoen       
 ÅBNE LØB (som er opført i O-Service)        
DIVISIONSMATCHER, KREDSLØB o.lign.  Kuno Rasmussen       
  Jørn Simonsen       
   Gregers Jørgensen      
   Jimmy Hoen  X    
NATCUP (et af løbene i NatCup-serien; som regel i Hareskoven)  Jørgen Skaarup<   X      X
SOMMER-CUP (3 løb i juni måned)  Finn Hultengren   Gunnar Tamberg     X
  Lasse Lybek      
  Per Christoffersen       
  Govert Heede      
  Torben Schorlemmer       
SKOVCUP (et af løbene i SkovCup-serien; i Egebjergene)   Morten Ploug        Ellen Kühn Jensen   X  
TRÆNINGSLØB         
MANDAGSTRÆNING for Børn&Unge  Jimmy Hoen       
TIRSDAGSTRÆNING (nogle gange med O-baner) Charlotte Grauert      
Gitte Grauert        
VINTER-OL (5 løb i dec-jan-feb måned; med base i klubhuset)  Niels Aabye   Helle Frederiksen  X
Janni Helweg        
Karoline Saxtorph-Schulz          
ANDRE LØB         
FIRMA-O-LØBET (2 stævner i maj måned – tilpassede baner)  Annette Bonde       
PRÆCISIONS-ORIENTERING  Søren Saxtorph      
SPRINT-O-LØB  Lars Hanghøj
Ole Lind  
  Claus Cederberg 
 VINTERLANG (et løb i Hareskoven – ud af en serie på 5) Claus Cederberg    Alex Ottosen