Glemt i klubteltet: 1 blåt liggeunderlag og 1 sort vindjakke. Ligger nu i klubhuset.