Orienteringskort

Kort tegnet af Ballerup Orienteringsklub

 

Hareskovene

Købes gennem OK Skærmen:

Mogens Hansen
mogenshansen@hotmail.com
3031 6992

Kortene dækker områderne: Aldershvile Skov, Bøndernes Hegn, Jonstrup Vang, Lille Hareskov og Egebjergene. Se også: Kortudsnit og priser

Skovtilladelse

Ved +30 deltagere skal du indhente tilladelse fra:

Københavns Statsskovdistrikt
Syvstjernen, Fægyden 1
3500 Værløse
4435 0035, Fax 4435 0036
E-mail: d18@sns.dk

Andre kort

Købes gennem Ballerup Orienteringsklub:

Jørgen Skaarup
4448 0756
 • Vestskoven, 1:10.000, 2002
 • Egedal - området omkring klubhuset, 1995
 • Ballerup Nord, 1:10.000, 1995
 • Lautrupparken, 1:4.000, 2012

Skolekort

 • Balsmoseskolen, 1996
 • Egebjergskolen, 1996
 • Højagerskolen, 1996
 • Parkskolen og Damgårdsparken, 1995
 • Rosenlundskolen, 1996
 • Østerhøjskolen, 1996
 • Teglmoseskolen og Roholmskolen, 1999