Orienteringskort

Kort tegnet af Ballerup Orienteringsklub

 

Hareskovene

Købes gennem OK Skærmen:

Mogens Hansen
mogenshansen@hotmail.com
3031 6992

Kortene dækker områderne: Aldershvile Skov, Bøndernes Hegn, Jonstrup Vang, Lille Hareskov og Egebjergene. Se også: Kortudsnit og priser

Skovtilladelse

Ved +30 deltagere skal du indhente tilladelse fra:

Københavns Statsskovdistrikt
Syvstjernen, Fægyden 1
3500 Værløse
4435 0035, Fax 4435 0036
E-mail: d18@sns.dk

Andre kort

Købes gennem Ballerup Orienteringsklub:

Niels Aabye: neaabye@gmail.com

 • Vestskoven, 1:10.000, 2017
 • Ballerup Nord, 1:10.000, 2012
 • Lautrupparken,Sprint 1:4.000, 2012
 • Veksø  Sprint  2019
 • Egebjerg Sprint 2020 
 • Ballerup centrum sprint 2014
 • Harrestrup Ådal 2014
 • Idrætspark-Harrestrup Ådal 2005
 • Haraldsminde 2014
 • Pederstrup 2015  1/2000 
 • Bagsvær by 2022 1/4000