Arbejdsmapper til Stævneafholdelse

Stævneleder
Banelægger
Stævnekontrollant
Banekontrollant
Dommer

Til ethvert stævne skal der mindst udpeges en stævneleder, en stævnekontrollant, en banekontrollant samt en dommer eller jury. Der kan tilknyttes en ungdomsbanerådgiver.

Klubben/stævnelederen udpeger en banelægger.

Husk et orienteringsstævnes succes afhænger meget af, hvordan banelæggeren har løst sin opgave. Det er banelæggeren, der står for stævnets vigtigste del. Et godt stævne kan ikke "skjule" dårlig/kedelig banelægning. Men gode spændende baner kan løfte et stævne.