BESKRIVELSE ANSVARLIG X HJÆLPERE X
Organiserer klubtelt-ordningen Jimmy Hoen      
Deltager i ’klubtelt-gruppen’, som JH kontakter før diverse stævner      8 i gruppen  
         
Efter aftale med JH medbringer TELT og KLUBBANNER  til StævnePladsen Aktuel Telt-Ud-hjælper      
Slår teltet op på SP sammen med alle tilstedeværende        
Pakker teltet sammen ved stævnets afslutning sammen med alle tilstedeværende        

Efter aftale med JH transporterer telt fra StævnePladsen til klubhuset.

Sørger for at lægge det til tørre, hvis det er vådt

Aktuelt Telt-Hjem-hjælper       

Sørger for i klubhuset, at teltet bliver pakket sammen, når det er blevet tørt, 

og at det bliver stillet på plads

Aktuelt Telt-Hjem-hjælper
     
 På opslagstavlen informeres om de 
aktuelle Telt-hjælpere
 JH