Sidste  tilmelding i O-service   udskudt til  den 2 september

 

Der har  været  tilfælde  af tilmeldingen i O-service  ikke  er  lykkes 

Hvis  du  er  udsat for  dette  kan  du  tilmelde  dig  pr, mail  på  neaabye@gmail.com

Ballerup Orienteringsklub indbyder til Septemberløb

 søndag den 6. september 2020 i Rude Skov

C-stævne, ****, stævnet er et 4-stjernet stævne med begrænsninger i forhold til COVID-19. Stævnet afvikles i hht. retningslinjerne for arrangementer fra DIF og myndighederne. Stævnet var tidligere berammet til at være en divisionsmatch, og vil blive afviklet samme sted og dato under navnet ’Septemberløb’, da divisions-matcherne i 2020 er blevet aflyst pga. Covid-19.  Løbet vil være baseret på de baner, som normalt udbydes til en divisions-match – dog med den ændring, at der ikke udbydes børnebane og begynderbane.                       Se indbydelsen  her