Udskriv

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 28. januar 2021 kl. 19.00

Skovvejens Skole, afdeling øst, kantinen, Egebjergvang 80

(tidligere Egebjergskolen)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse og udvalg:

- Formand for en 2-årig periode (lige år, dvs. ikke i 2021)

- Kasserer for en 1-årig periode

- Sekretær for en 1-årig periode

- 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode

- 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode

- 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode

- Formænd for klubbens udvalg for en 1-årig periode

8. Eventuelt

 

Ad pkt. 6: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 14. januar 2021.

 

NB! Vi håber meget på, at det kan lade sig gøre at afholde årets generalforsamling som planlagt, men kender selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt myndighedernes anbefalinger og restriktioner på dagen.

Der kan derfor ske ændringer, både angående tidspunkt og sted. Så snart vi ved mere, annoncerer vi det her på hjemmesiden, senest ifb. med udsendelse af endelig dagsorden i ugen op til generalforsamlingen.

Vi vil også undtagelsesvis i år bede de af jer, der har tænkt sig at møde op, om at sende formanden en mail om at I deltager, gerne senest et par dage inden. Så har vi mulighed for at sikre, at alle forskrifter vedr. afstand og hygiejne kan overholdes!

 

På bestyrelsens vegne

Lars Hanghøj Petersen, formand