Generalforsamling i Ballerup Orienteringsklub

Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19.00 i klubhuset Egedal

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og udvalg
  • Formand: Lars Hanghøj Petersen, villig til genvalg
  • Kasserer: Jørgen Skaarup, villig til genvalg
  • Sekretær: Jimmy Hoen, genopstiller ikke
  • 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Aabye (næstformand) og Gregers Jørgensen, villig til genvalg
  • 2 bestyrelsessuppleanter: Annette Bonde og Mette Hvene Rasmussen, villige til genvalg
  • 2 revisorer: Annette Bonde, genopstiller ikke, og Jan Kristoffersen, villig til genvalg
  • 1 revisorsuppleant: Jesper Tågholt, villig til genvalg
  • Formænd for klubbens udvalg:
  • Ungdom: Jimmy Hoen, genopstiller ikke
  • Træning: Jimmy Hoen, genopstiller ikke
  • Rekruttering: Jimmy Hoen, genopstiller ikke
  • Hjemmeside: Michael Møller, genopstiller ikke
  • Sociale medier: Diana Cederberg, genopstiller
  • Klubhus: Govert Heede, genopstiller
  • Klubtøj: Govert Heede, genopstiller
  • Korttegning: Niels Aabye, genopstiller
  • Løbstilmelding: Per Christoffersen, genopstiller
  • Materiel: Govert Heede, genopstiller
  • PR: Flemming Vejen, genopstiller
  • SI-udstyr: Niels Aabye, genopstiller
  • Skoven: Kenn Basse, genopstiller ikke
  • Find-Vej: Mette Hvene Rasmussen, genopstiller
  • Præcisions-Orientering: Søren Saxtorph, genopstiller
  • Ad hoc-opgaver: Gunnar Tamberg, genopstiller

 

 1. Eventuelt

 

Vedr. pkt. 6: Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen