Generalforsamling i Ballerup Orienteringsklub

Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 19.00 i klubhuset Egedal

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og udvalg
  • Formand: Lars Hanghøj Petersen, ikke på valg (i ulige år)
  • Kasserer: Jørgen Skaarup, villig til genvalg
  • Sekretær: Annette Bonde, villig til genvalg
  • 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Aabye (næstformand) og Gregers Jørgensen, villige til genvalg
  • 2 bestyrelsessuppleanter: Mette Hvene Rasmussen, villig til genvalg, og Janni Fischer, genopstiller ikke
  • 2 revisorer: Jan Kristoffersen og Jesper Tågholt, villige til genvalg
  • 1 revisorsuppleant: Hanne Frost, villig til genvalg
  • Formænd for klubbens udvalg:
  • Ungdom: Annette Bonde, villig til genvalg
  • Træning: Annette Bonde, villig til genvalg
  • Rekruttering: Annette Bonde, villig til genvalg
  • Hjemmeside: Anders Vejgaard, villig til genvalg
  • Sociale medier: Diana Cederberg, villig til genvalg 
  • Klubhus: Govert Heede, genopstiller ikke
  • Klubtøj: Govert Heede, villig til genvalg 
  • Korttegning: Niels Aabye, villig til genvalg
  • Løbstilmelding: Per Christoffersen, villig til genvalg
  • Materiel: Govert Heede, genopstiller ikke
  • PR: Flemming Vejen, villig til genvalg
  • SI-udstyr: Niels Aabye, villig til genvalg
  • Skoven: Per Christoffersen, genopstiller ikke
  • Find-Vej: Mette Hvene Rasmussen, villig til genvalg
  • Præcisions-Orientering: Søren Saxtorph, villig til genvalg
  • Ad hoc-opgaver: Gunnar Tamberg, villig til genvalg

 

 1. Eventuelt

 

Vedr. pkt. 6: Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen