Udskriv

Kære alle!

 

Lad os starte med noget positivt: GODT NYTÅR!

Og mon ikke vi alle lægger særligt tryk på den første stavelse netop i år?

Inden det hele bliver rigtig GODT, skal vi lige igennem et par måneder - eller mere! - med fortsatte restriktioner, som vi efterhånden jo kender så godt.

Ballerup Kommune har meddelt at klubhuset fortsat holdes lukket - nu til og med 17. januar. Så må vi afvente og se, om der bliver lempelser herpå om 14 dage.

Dog er der åbnet en lille kattelem for brug af vort materiel - det er nu tydeliggjort, at vi har adgang til vort depotrum selvom det befinder sig i klubhuset, og altså på ellers "aflukkede faciliteter"!

 

Vedr. årets generalforsamling, så skal den ifølge vore vedtægter afholdes i januar måned. Vi satser fortsat på, at det kan lade sig gøre og har publiceret indkaldelsen her på hjemmesiden til afholdelse 28. januar.

Det kan lade sig gøre ifølge Kulturministeriets gældende retningslinjer for foreningsliv - dog selvfølgelig ikke i klubhuset.

Vi har i stedet af kommunen fået anvist kantinen på Egebjergskolen, men vi er også forberedt på, at der kan blive strammet op på gældende regler, og at vi derfor kan blive nødsaget til at rykke den en måned eller to.

Det skal nok blive meddelt her på hjemmesiden, så snart vi ved mere, men vi vil også i år undtagelsesvis bede de af jer, der har tænkt sig at møde op, om at sende formanden en mail om at I deltager, gerne senest et par dage inden.

Dels har vi så mulighed for at sikre, at alle forskrifter vedr. afstand og hygiejne kan overholdes, desuden kan vi sende jer en mail, hvis der skulle ske ændringer vedr. afholdelsen.

 

Med disse ord ønskes I alle et rigtig GODT nytår fra bestyrelsen!