Kære alle,

Kultur og Fritid i Ballerup Kommune har - efter regeringens og myndighedernes nye ekstraordinære tiltag i sidste uge for at forhindre smittespredning af COVID-19 - udsendt nye restriktioner for brug af kommunens faciliteter, herunder vort klubhus Egedal.

Den gode nyhed er, at vi fortsat må bruge klubhuset - med de sædvanlige restriktioner om afstand, hygiejne og at blive hjemme ved sygdomssymptomer.

Men de nye tiltag, som de fleste af jer sikkert allerede har kendskab til, kommer desværre nok til at lægge en dæmper på brugen:

 

Forsamlingsforbuddet på 50 personer sænkes til 10 personer fra mandag d. 26. oktober 2020 (i mandags!) og foreløbig 4 uger frem til søndag d. 22. november. Det betyder, at alle forenings- og idrætsaktiviteter for voksne både indendørs og udendørs kun må foregå i grupper af maksimalt 10 personer.

Dog er børn og unge under 21 år - inklusiv eventuelt ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten - undtaget! Her gælder fortsat det "gamle" forsamlingsforbud på 50 personer.

 

Mundbind eller visir: Fra torsdag d. 29. oktober 2020 og frem til lørdag d. 2. januar 2021 er det påkrævet, at personer over 12 år bærer mundbind eller visir indendørs, hvor offentligheden har adgang, herunder idrætsfaciliteter og altså også vort klubhus.

Krav om mundbind gælder dog ikke, når man sidder ned eller "hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur" (f.eks. ved badning, omklædning mv.). 

 

Helt lavpraktisk betyder det for os, at vi skal sørge for ikke at være flere end 10 personer i klubhuset ad gangen, og at vi skal bære mundbind eller visir, når vi bevæger os rundt i huset.

Vores ungdomstræning fortsætter om tirsdagen - med visse restriktioner, bl.a. vedr. lån af natlamper, som Jimmy har udsendt til ungdomsløberne.

Vore øvrige kommende løb og arrangementer - Vinter OL, NatCup og generalforsamling m.fl. - kigger vi på, når vi forhåbentlig i god tid inden kender de gældende regler for afholdelse heraf.

 

Pas på jer selv og hinanden!

På vegne af bestyrelsen Lars Hanghøj