Kære alle!

 

Det er snart længe siden, at vi fra bestyrelsen her på hjemmesiden har informeret lidt om, hvad vi går og laver - og hvad der sker i klubben i nærmeste fremtid!

Det skyldes ikke manglende vilje, men et noget turbulent efterår, hvor vi har brugt meget tid på planlægning af både ugentlige aktiviteter og kommende klubarrangementer.

Her en kort oversigt:

 

Tirsdagstræning: Efter at Jimmy Hoen valgte at stoppe med tirsdagstræningen pr. 1. oktober, besluttede vi på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i slutningen af september at tirsdagstræningen skulle fortsætte. Det sker med skiftende banelæggere og de sædvanlige posthjælpere. Annette Bonde er foreløbig tovholder og koordinator, vi ser dog gerne flere banelæggere melde sig - derfor afholdes et kursus i banelægningsprogrammet Condes her i efteråret.

En stor tak til Jimmy for det meget store arbejde han har lagt i at få en ungdomsafdeling stablet på benene - det synes vi ikke skal være spildte kræfter, og vi vil prioritere højt at videreføre arbejdet hermed.

 

Bestyrelse og udvalg: Jimmy er også stoppet i bestyrelsen, Annette Bonde som suppleant er trådt ind pr. 1. oktober som nyt bestyrelsesmedlem. Vi har ligeledes her i efteråret fået ny bestyrer af vores hjemmeside, da Michael Nygaard Møller valgte at stoppe. Heldigvis har Anders Vejgaard sagt ja til at være ny webmaster og er allerede trådt til med mange opgaver vedr. indbydelser, referater m.m. Også her skal lyde en stor tak til Jimmy og Michael for jeres indsats id e forgangne år, og til Anders for bare at kaste sig ud i det!

I øvrigt har vi - på opfordring! - revitaliseret vores lidt hendøende kalender på hjemmesiden, så den fremover gerne skulle indeholde både klubtræning, klubløb, klubaftener, klubture, weekendløb i de nærmeste skove mv. Forhåbentlig giver det en god oversigt over kommende arrangementer.

 

Kommende arrangementer: Efter en forrygende weekend i fantastisk sensommervejr sidst i oktober på Bornholm til Høst Open, hvor rigtig mange af os var ovre, er o-sæsonen så småt ved at være i lidt mere smult vande.

Men ikke helt, for søndag d. 12. december inviterer OK73 os på juleløb i Bøndernes Hegn ved 10 tiden - og efterfølgende bliver der budt til julefrokost på Egedal. Begge arrangementer kræver tilmelding og vil blive annonceret her på hjemmesiden - så snart vi har modtaget en indbydelse!

De 5 traditionelle VinterOL løb vil også blive annonceret her, så snart indbydelsen er klar, Der er fundet skove og banelæggere - datoerne bliver d. 29.12., 15.1., 29.1., 12.2. og 26.2. - og de er lagt, så de ikke kolliderer med OK Øst/Lyngbys Vintercup-løb.

Onsdag d. 26. januar arrangerer vi et af de 8 Natcup-løb i østkredsen, det bliver i Jonstrup Vang/Ll. Hareskov og her får vi brug for en del hjælpere, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere information herom følger.

Påsken falder sent næste år - midt i april - og vi har reserveret fælles overnatningsmuligheder til påskeløb i Silkeborgskovene på Danhostel Skanderborg. Også her vil der komme information om tilmelding - formentlig efter nytår.

Klubtur til WOC i Danmark næste år sidst i juni er annonceret på hjemmesiden - det er blot 3. gang der er VM i Danmark og første gang det bliver et rent sprint-VM. Vi skal dog ikke løbe VM - 'kun' heppe, og i stedet løbe publikumsløb på VM-kortene efterfølgende!

 

Vi har desuden fastlagt næste års generalforsamling til torsdag d. 3. februar, så sæt også gerne et kryds i kalenderen her, indkaldelse følger!

Mange af klubbens lidt ældre medlemmer, der gennem årene har taget det store arbejde med stævner og meget andet, er begyndt at melde fra, kræfterne rækker ikke mere til så meget, så fornyelse her, hvis vi fortsat skal holde et højt aktivitetsniveau, bliver givet et tema til diskussion!

 

Vi ses i skoven!

 

På vegne af bestyrelsen

Lars Hanghøj Petersen