Veksø by løb 
Tillæg til  instruktionen  
 
Der  er  kort vend på mellemsvær  og  svære baner,  midt  på banen. Der  er  x antal poster  der  skal tages  i valgfrie orden, kortet  er  1/1000 og  findes på bagsiden  af  kortet,   hvorefter  der  vendes  tilbage  til det oprindelige kort.  Det  er  også på  bagsiden hvor   post definitionerne findes.
 
Hvor,  der  på kortet  er  defineret  som ; dyrket mark,  privat haver og impassable hegn må ikke  passeres / betrædes.
Post 45 på alle  baner er  placeret i en have. Alle  andre  haver  må  ikke betrædes.  
 
Løbet  afvikles som put on run og Løberne opfordres til  at fordele sig over hele starttiden.
 

Ballerup OK

Niels  Aabye
Katholm  212  
28877140