O-Guides er en samling af artikler og links m.m. som kan være gode som guide hvis du er ny i orienteringsløb, eller bare til at finde forskellige materialer og informationer.

Samlingen vil løbende blive udbygget, øverst er der links til de enkelte artikler/emner.

En del af materialet bygger på DOF's bog kaldet TBU bogen - https://tbuorientering.dk/tbu-bogen/ - TBU står for træning af børn og unge, og er et omfattende værk, men strukturen for læring af orienteringsløb er god, og er også det som O-Guides er bygget omkring.

En anden god kilde er https://betterorienteering.org/ hvor der er engelsksprogede guides og links til flere videoer, det er også en inspirationskilde til materialet her på sitet.

Udover metoder m.m. som kommer fra TBU bogen, er der også materialer og links fra både DO-F og fx videoer m.m. fra andre kilder.

Her er en irsk video som på mange måder opsummerer o-løbets grunddele, der er dog forskellige afvigelser fra danske forhold - bla. farver for banernes sværhedsgrad. 

En sjov video under alle omstændigheder: