Kortet er grundlaget for at finde vej mellem posterne.

Der er forskellige symboler, farver og tekster på kortet.

Emner i kortforståelse

Farver

Tekster

Postbeskrivelser(postdefinitioner)

Kortsymboler/kortsignaturer - terrænet

Banesymboler - det røde tryk på kortet

Sprintkortsymboler

Symbolquiz(til dels engelsk)

Dokumentlinks til standarder m.m.

 

Farver

Farverne anvendes efter følgende retningslinjer:

Terrænet

  • Sort – Stier, brede skovveje, hugninger i skoven, sten, klipper og derudover primært for menneskeskabte genstande og nord/syd linjerne på kortet. I nogle tilfælde anvendes lodrette tætte sorte streger som angivelse af forbudte områder.
  • Grå - anvendes primært til overdækninger og gennemgange i bygninger på sprintkort, ofte vil en overdækket bålplads på et skovkort være en cirkel med gråt fyld.
  • Blå – for vand.
  • Hvid/grøn – for skov betyder den grønne farve lavere gennemløbelighed, jo mere mørk den grønne farve er, hvid er let gennemløbeligt.
  • Gul – for åbne områder uden træer (hvor solen kan skinne ned).
  • Olivengrøn – for haver og andre private områder - hvor man ikke må løbe.
  • Brun – for højdeforskelle (jordfarve).

Banen

  • Rød - Starttrekant, målpost, postcirkler, stræklinjer, postnumre, tvungne passager og forbudte områder markeret af banelæggeren

Eksempel:

Alle farver

Det sorte lag:

Det grønne lag:

Det brune lag:

Det blå lag:

Det gule lag:

 

 

 

 

 

Tekster

Skovens navn: Med stor skrifttype typisk.

Størrelsesforhold/skala: fx 1:10000 hvilket betyder 1 cm på kortet er 10.000 cm i virkeligheden, dvs. 1cm = 100 m, på et sprintkort vil det typisk være 1:4.000 dvs. 1 cm = 40 m.

Ækvidistance: Højdeforskellen mellem højdekurver, i Danmark er det typisk 2,5 m der anvendes på kortene, dvs. at mellem hver brune højdekurvelinje er der 2,5 meter i højdeforskel lodret(op eller ned), i udlandet med mere højde i landskabet fx bjerge, er det typisk 5 meter.

Specialsignaturer: Korttegneren kan vælge at bruge typisk X eller O, til at markere specielle ting i terrænet, typisk bålpladser eller træstubbe/rodklumper fra store væltede træer - disse vil være beskrevet på kortet.

Postbeskrivelser(postdefinitioner)

Mange kort med baner er med påtrykte postbeskrivelser, som er en tabel med postnumre og postbeskrivelser. Postbeskrivelsen viser hvad det er i terrænet som posten er placeret ved(med postdefinitionssymboler), samt forskellige markeringer for hvor mere præcist, fx oppe/nede, øst/sydvest etc. De vigtigste kan ses i tabellen under Kortsignaturer herunder.

DO-F har to dokumenter der beskriver postbeskrivelser:

Kort udgave(klik på billedet):

 

Lang udgave, som også beskriver kortsignaturer og viser eksempler (klik på billedet)