Dato:   9 oktober 2022

 

Mødested / stævneplads:
Græsplæne nord for Veksø station

 

Parkering:
Nord og syd  for Veksø S-togstation

 

Kort:
Veksø By, nytegnet oktober 2019 rettet 2022, målestok: 1:4.000, ækvidistance 2,5 m. Signaturer efter IOF´s kortnorm ISSOM 2017. Kortstørrelse: A3 (Laserprint)

 

Terrænbeskrivelse:
Bymidte med grønne kiler kombineret med boligområde. Området er kuperet.

 

Kontrolsystem:
Der løbes med SportIdent. Berøringsfri SI-brikker kan også bruges Start og mål skal dog altid klippes. Det er muligt at leje SI-brik pris kr.15. Tilmelding uden oplyst SI-nummer betragtes som ønske om leje af brik. Mistet SI-brik erstattes med Kr. 400,-

 

Deltagerbegrænsning:
Der er ingen deltagerbegrænsninger. Der må tilmeldes i alle klasser. Der indstilles til fair konkurrence, Således at kortet efter endt løb ikke vises til ikke startede løbere.


Start:
Første start kl. 10.00

 

Startprocedure:
Put and Run. Start interval 2 minuet.

 

Mål:
Mål ved stævnecenteret. Efter målgang Skal alle have aflæst deres SI-brik i stævnecenteret.
Udgåede løbere skal henvende sig i stævnecenteret

 

Resultater:
Der er resultater løbende på stævnepladsen samt på https://liveresultat.orientering.se/ følg QR koden på stræktidsudskrifter
Endelig resultater på O-service samt https://www.ballerup-ok.dk/
Splittider er på WinSpilt

Præmier:
ingen præmier

 

Tilmelding:
Via o-service. Ordinær tilmeldingsfrist: Fredag den 30 September  2022, kl. 23:59 .
Åbne salg, der sælges på dagen.
Udenlandske løbere tilmelder via. E-mail neaabye@gmail.com

 

Startafgift:
D/H-20: 50 kr. Øvrige: 75 kr. Lån af SI brik skal oplyses ved tilmelding og koster 15 kr. Betales sammen med startafgiften
Åben baner købt på dagen er prisen 60/90 kr.
Klubberne indbetaler startafgift klubvis til Ballerup OK konto i Arbejdernes Landsbank Reg.nr: 5339 Konto nr. : 0314258

 


Klasser/Baner:
Længderne er ca. længder. De præcise længder kommer i instruksen, som er klar ca. 5. oktober.
Baner der sælges p dagen koster D/H-20: 60 kr. Øvrige: 90 kr.

6,2 km Svær
5,0 km Svær
3,8 km Svær
4,3 km Mellemsvær
2,9 km Let


Afstande:
Parkering til stævneplads/center: 100 meter.
Start og mål er på stævnepladsen
Afstand til Veksø station: 100 meter

 

Kiosk/bespisning:
Der vil ikke være kiosk på stævnepladsen.

 

Bad & Wc:
Der er ikke adgang til toiletter og bad/omklædning.

 

Stævnets hjemmeside: https://www.ballerup-ok.dk/
På hjemmesiden vil endelig instruktion, start og resultater blive offentliggjort.

Stævnets Facebook:

 

Stævneorganisation:
Stævneleder: Niels Aabye E-Mail: neaabye@gmail.com
Stævnekontrol
Banelægger: Niels Aabye
Bane kontrol: