Generalforsamling kl 19:00

Fra Torsdag 26 Januar 2023 - 19:00 indtil Torsdag 26 Januar 2023 - 21:00
Ved Egedal
Skrevet af Annette Bonde
Hits: 39

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse og udvalg:
• Formand for en 2-årig periode (lige år)
• Kasserer for en 1-årig periode
• Sekretær for en 1-årig periode
• 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode
• 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode
• 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode
• Formænd for klubbens udvalg for en 1-årig periode
8. Eventuelt