Gunnar Tamberg 1936-2023

Det er med stor sorg at vi her i starten af maj har modtaget budskabet om, at Gunnar ikke er

blandt os mere. Vi har med Gunnar mistet en god, hjælpsom og aktiv klubkammerat, altid klar

til at træde til, når der var brug for ham.

Gunnar blev, sammen med Susan, medlem af Ballerup Orienteringsklub i 1973.

Selvom de begge nogle år fortsat løb for KFIU, som de også havde løbet for inden, var der

langtfra tale om et passivt medlemskab af Ballerup OK. Kort fortalt var det meget få af

klubbens løb, som Gunnar ikke på en eller anden måde havde en andel i.

Specielt når vi arrangerede DM’er havde klubben stor gavn af Gunnars erfaring og ekspertise,

hvad enten det gjaldt jobbet som banelægger eller stævneleder. Mange af os husker DM

Ultralang i Grib Skov Nord 2010, hvor Gunnar var stævneleder for et flot og vellykket stævne,

som klubben høstede stor anerkendelse for.

Også Dansk Orienterings Forbund (DOF) har haft stor glæde af Gunnars evner, især i

arbejdet med det omfattende løbs- og stævnereglement, der kræver både gode

formuleringsevner og akuratesse. Således fik Gunnar i 2000 som påskønnelse herfor tildelt

DOFs ærestegn.

Desuden kan man om Gunnar sige, at han var hyggeligt og omgængeligt medlem med en

veludviklet humoristisk sans, der gjorde, at man altid følte sig i godt selskab sammen med

ham.

I de senere år trak han sig lidt tilbage fra bestyrelsesarbejdet i klubben, men ikke mere, end at

han opfandt sit eget klubudvalg, udvalget for ad-hoc opgaver, der var klar til at tage sig af de

sager, som ikke hørte under nogle af de andre udvalg. Og han var også fortsat den dirigent,

som myndigt holdt styr på klubbens årlige generalforsamling!

Gunnar var også skovkarl - siden 1987 - og i 2011 blev han udnævnt til æresmedlem i

Ballerup Orienteringsklub.

Vi vil i Ballerup OK stærkt føle savnet af Gunnar, og vore tanker og medfølelse samler sig om

hans hustru Susan og familie.

Æret være hans minde

Gunnar skal bisættes onsdag den 17/5 kl 13:00 fra Ballerup Kirke, Sankt Jacobs Vej 1B, 2750 Ballerup.

Hold i dag

Instagram