Kontingent


Der  betales kontingent  1 gang  om året  i januar  efter  generalforsamlingen


Børn og unge under  21 år          kr. 400
Voksne på 21 år eller derover  kr. 600
Seniorer på 65 år derover        kr. 400
Familier medlemskab              kr. 1200
B medlemskab (Løberen er også A medlem af en  anden  orienterings klub  kr. 300

Der  ud  over er der løbsafgifter  ved tilmelding af  løb i O-servise 

Dette styres ved at kasseren opretter  en løbs konto til hver  løber

Der  indbetales til klubbens konto Bankkonto 5339 0000314258 Arbejdernes Landsbank


For dette får du:


Mandag:  motions træning  kl. 18.00 (Året  rundt )

Tirsdag:  O-træning kl 17:00 (året rundt)

Torsdag: Teknik. træning (for- og efterår)  Ca, kl 17:15 I forskellige  skove

Lørdag og/eller søndag:  Stævner (året rundt)

Klubture

Tilskud til klubtøj

Deltagelse  i divisionsløb

Fri træning  på skovens faste  poster 

Vi arrangerer 1 - 2 klubture med overnatning og økonomisk tilskud om året. Det kan enten være rene træningsløb eller til et flerdages stævne typisk et sted i Danmark eller Sverige. Ud over dette arrangere medlemmer på skift fællesture til orienteringsløb både her i landet og i udlandet for egen regning.

Hold i dag

Instagram