Kortet er grundlaget for at finde vej mellem posterne.

Der er forskellige symboler, farver og tekster på kortet.

Emner i kortforståelse


Farver

Tekster

Postbeskrivelser(postdefinitioner)

Kortsymboler/kortsignaturer - terrænet

Banesymboler - det røde tryk på kortet

Sprintkortsymboler

Symbolquiz(til dels engelsk)

Dokumentlinks til standarder m.m.

 


Farver

Farverne anvendes efter følgende retningslinjer:

Terrænet

 • Sort – Stier, brede skovveje, hugninger i skoven, sten, klipper og derudover primært for menneskeskabte genstande og nord/syd linjerne på kortet. I nogle tilfælde anvendes lodrette tætte sorte streger som angivelse af forbudte områder.
 • Grå - anvendes primært til overdækninger og gennemgange i bygninger på sprintkort, ofte vil en overdækket bålplads på et skovkort være en cirkel med gråt fyld.
 • Blå – for vand.
 • Hvid/grøn – for skov betyder den grønne farve lavere gennemløbelighed, jo mere mørk den grønne farve er, hvid er let gennemløbeligt.
 • Gul – for åbne områder uden træer (hvor solen kan skinne ned).
 • Olivengrøn – for haver og andre private områder - hvor man ikke må løbe.
 • Brun – for højdeforskelle (jordfarve).

Banen

 • Rød - Starttrekant, målpost, postcirkler, stræklinjer, postnumre, tvungne passager og forbudte områder markeret af banelæggeren

Eksempel:

Alle farver


Det sorte lag:

1673728921169.png


Det grønne lag:

1673728921185.png


Det brune lag:

1673728921203.png


Det blå lag:

1673728921218.png


Det gule lag:

1673728921233.png

 

Tekster

Skovens navn: Med stor skrifttype typisk.

Størrelsesforhold/skala: fx 1:10000 hvilket betyder 1 cm på kortet er 10.000 cm i virkeligheden, dvs. 1cm = 100 m, på et sprintkort vil det typisk være 1:4.000 dvs. 1 cm = 40 m.

Ækvidistance: Højdeforskellen mellem højdekurver, i Danmark er det typisk 2,5 m der anvendes på kortene, dvs. at mellem hver brune højdekurvelinje er der 2,5 meter i højdeforskel lodret(op eller ned), i udlandet med mere højde i landskabet fx bjerge, er det typisk 5 meter.

Specialsignaturer: Korttegneren kan vælge at bruge typisk X eller O, til at markere specielle ting i terrænet, typisk bålpladser eller træstubbe/rodklumper fra store væltede træer - disse vil være beskrevet på kortet.

Postbeskrivelser(postdefinitioner)

Mange kort med baner er med påtrykte postbeskrivelser, som er en tabel med postnumre og postbeskrivelser. Postbeskrivelsen viser hvad det er i terrænet som posten er placeret ved(med postdefinitionssymboler), samt forskellige markeringer for hvor mere præcist, fx oppe/nede, øst/sydvest etc. De vigtigste kan ses i tabellen under Kortsignaturer herunder.

DO-F har to dokumenter der beskriver postbeskrivelser:

Kort udgave(klik på billedet):

1673728921248.png

 

Lang udgave, som også beskriver kortsignaturer og viser eksempler (klik på billedet)

1673728921272.png

 

Kortsymboler/kortsignaturer - terrænet

Alt det der er tegnet på kortet som beskriver terrænet kaldes kortsymboler eller kortsignaturer, og de beskriver typisk det man kalder terrængenstande, som kan være mere eller mindre afgrænsede synlige ting/områder i terrænet.

Kortsymboler følger de farveretningslinjer som er beskrevet under Farver.

Man skelner mellem punktsymboler, og symboler der svarer til størrelsesforholdet, punktsymboler svarer ikke til størrelsesforholdet og vil være større på kortet end i det korrekte størrelsesforhold, fx huller, markante træer.

Desuden er der mindre forskelle i symboler på forskellige korttyper til fx skovorientering, sprintorientering eller mountainbike-orientering(MTBO).

Herunder er en oversigt over hvordan kortsymbolerne ser ud på kortet, og samtidig også hvordan terrængenstanden beskrives i postdefinitionstabellen(Den sorte kasse med hvid baggrund), samt en beskrivende tekst.

Det kan anbefales at kigge i DO-F's lange udgave af gennemgang af postbeskrivelser, hvor kortsignaturer og eksempeltegninger også vises.

 


 


Banesymboler - det røde tryk på kortet

Alt det som skal bruges til at markere banen og andet som vedrører et stævne, er markeret med rød farve, en oversigt kan ses herunder:

 

Sprintkortsymboler

Sprintkortet indeholder i stor udstrækning de samme symboler som skovkortet, men adskiller sig fra skovkortet ved, at flere af symbolerne er angivet med andre farver, og at der er enkelte ekstra nye symboler på et sprintkort. Samtidig er der på et sprintkort ofte flere af de samme terrængenstande, som på kortet er markeret enten passable og impassable med forskellige symbolangivelser, såsom hegn, mure, hække, tætheder, åer/søer.

Der kan være stor forskel på, hvordan korttegnere gør brug af de passable og impassable symboler, specielt i forhold til hække og tætheder, og det kan også være svært at skelne mellem de passable og  impassable symboler i terrænet. Det er derfor vigtigt at give løberne en introduktion til – og forståelse for – sammenhængen mellem symbolerne på sprintkortet og i terrænet.

Sprintkort over byer ofte domineret af bygninger (mørkegrå), veje og parkeringspladser (lys gråbrun), haver og forbudte områder (olivengrøn) og parker (gul).

Hvis man vil kigge lidt dybere i sprintkort, kan DOF's kortsymbolstandard(international sprint norm) for sprintorienteringskort(ISSprOM_2019) læses.

Billedet viser et eksempel der introducerer de forskellige symboler på sprintkortet, herunder de symboler, som både kan angives som passable og impassable, da denne forståelse er afgørende for den videre o-tekniske udvikling i sprint.

Posterne i eksemplet er placeret ved mange af de specielle symboler på sprintkortet.

 

Symbolquiz(til dels engelsk):

Her en rigtig fin quiz hvor man kan sammenholde postdefinitioner(hedder "Symbols" i quizzen) og kortsignaturer.

Klik på billedet:

1673728921286.png

 

 

Dokumentlinks til standarder m.m.

Her links til de dokumenter der har med kort at gøre

 • DO-F's korte udgave af postbeskrivelser
  kort_udgave_2018.pdf
 • DO-F's lange udgave af gennemgang af postbeskrivelser
 • DOF's kortsymbolstandard(international sprint norm) for sprintorienteringskort(ISSprOM_2019)
  ISSprOM_2019_omslag_DK.pdf
Hold i dag

Instagram