Kort tegnet af Ballerup Orienteringsklub


Hareskovene

Købes gennem OK Skærmen:


Mogens Hansen

mogenshansen@hotmail.com

3031 6992

Kortene dækker områderne: Aldershvile Skov, Bøndernes Hegn, Jonstrup Vang, Lille Hareskov og Egebjergene. Se også: Kortudsnit og priser


Skovtilladelse

Denne aftale 2011 gælder for de enheder under Naturstyrelsen, som endnu ikke har fået godkendt nye driftsplaner. I denne aftale er der angivelse for A og B skove. Naturzoner eller vildtlommer er også beskrevet i aftalen, ligesom ansøgningsløb og meddelelsesløb er beskrevet. Sidstnævnte dækker op til 150 deltagere.

Alle løb i Naturstyrelsen områder skal  anmeldes til naturstyrelsen.

Løb med over  150 løb skal  ansøges  Naturstyrelsen booking - Forside 

Andre kort

Købes gennem Ballerup Orienteringsklub:


Niels Aabye: neaabye@gmail.com


Vestskoven, 1:10.000, 2023  

Harrestrup Ådal,  Skovlunde  kirkegård,  Ballerup Idrætsby, 

Ballerup Syd, Skovlunde  Vest,  Kolonihaverne  1/10000  2023

Ballerup Nord, 1:10.000, 2012

Lautrupparken,Sprint 1:4.000, 2012

Veksø  Sprintkort  2019 rettet i 2022

Egebjerg Sprintkort 2023 

Ballerup centrum sprint 2014

Harrestrup Ådal 2014

Idrætspark-Harrestrup Ådal 2005

Haraldsminde 2014

Pederstrup 2015  1/2000 

Bagsvær by 2022 1/4000


Hold i dag

Instagram