Korthåndtering omhandler alt det der har med at holde kortet i hånden, folde det, og vende det rigtigt, samt bruge kompasset sammen med kortet.

Niveauer i korthåndtering

 1. Hold kortet vandret
 2. Holde kortet foran sig i en hånd
 3. Tommelfingergreb og foldning af kortet
 4. Retvending af kortet efter terræn
 5. Vende kroppen i løbsretningen
 6. Retvending af kortet med kompas og vende kroppen i løbsretningen
 7. Instruktionsvideo med anvendelse af almindeligt kompas(ikke tommel) (engelsk)

 

1. Hold kortet vandret

Første delelement i korthåndtering er at holde kortet vandret.

At holde kortet, så det altid er vandret, er en svær øvelse for de fleste nybegyndere, og for de yngste er denne øvelse altid svær. .

Dette delelement er også vigtigt i forhold til, at du senere i den o-tekniske udvikling kan lære at bruge kompasset, som også skal holdes vandret for at fungere ordentligt.

 

2. Holde kortet foran sig i en hånd

En forudsætning for sidenhen at kunne følge med på kortet og læse kortet under løb er, at du lærer at holde kortet foran kroppen.

I dette delelement kræver det træning i at holde kortet foran dig i den ene hånd, imens du bevæger dig i løb.

Det kan være svært at vide, hvilken hånd den du skal holde kortet i. Det varierer fra løber til løber, og der er ikke noget rigtigt eller forkert. Prøv dig frem med, hvad der er mest naturligt.

En god huskeregel er, at den hånd du løber med kortet i, når du ikke kigger på det, men bare løber, er den hånd, kortet skal holdes i.

Korthånden vil ofte være den hånd, som du kan holde kortet mest i ro med, så det er lettere for dig at få informationer ud af kortet under løb.

En træner kan man med fordel observere dig, mens du løber med kortet, og konstatere, om der en favorithånd, eller om du skifter hånd hele tiden.

Den hånd, som du efterhånden vælger at holde kortet i, omtales efterfølgende som ”korthånden”

 

3. Tommelfingergreb og foldning af kortet

At folde kortet gør banen og/eller strækket mere overskueligt.

Når man kan folde kortet rigtigt, er det nemmere at holde fokus på det aktuelle stræk og være forberedt på de kommende stræk.

Man bruger tommelfingeren til at pege på kortet på det sted, hvor man befinder sig undervejs på strækket.

Tommelgrebet er desuden en meget hensigtsmæssig måde at håndtere kortet på, når man senere hen skal bruge tommelfingerkompasset.

Foldning af kortet ved hjælp af tommelgrebet skal ske på følgende måde:

 

 1. Hold kortet vandret foran dig i ”ikke-korthånden”, og kortet vendes så posten, som du er ved, vender ”ind i maven”, og stræklinjen, der går til posten, som du skal bevæge dig hen i mod, peger fremad.
 2. Fold kortet med korthånden, så folden er parallel med stræklinjen med en afstand på 5-10 cm, alt efter hvor store hænder du har.
 3. Tommelfingeren lægges på kortet, så spidsen af tommelfingeren er lige ved det sted, hvor du er på kortet, og så kortfolden ligger ind mod håndfladen.
 4. Evt. flagrende kortdele kan herefter foldes væk.
 5. Der findes andre måder at folde kortet på, f.eks. at folde kortet til en firkant som indeholder et eller flere stræk. Det er ofte mere omstændelige og tidskrævende metoder, som ikke nødvendigvis øger muligheden for god kortkontakt.  Selve det at folde kortet er en rigtig svær øvelse for de yngste, så det kræver en del øvelse – måske over flere år – før det falder naturligt.

3c-tommelgreb.jpg

Billedet viser hvordan kortet er foldet i en vis afstand fra stræklinjen og strækket mod posten vender vinkelret ud fra maven, mens kortet holdes vandret, herefter drejer man sig indtil retningen passer med terrænet og/eller kompasset. Tommelfingeren flyttes langs strækket efter synlige terrængenstande, mens man løber, så man ved hvor man er.

 

4. Retvending af kortet efter terræn

Retvending af kortet sker efter tydelige terrængenstande som f.eks. stier, huse, søer m.m. og man skal retvende kortet efter princippet i eksemplet herunder (her med en sti):

 

1. ”Jeg står på en sti på dette sted på kortet”.
2. ”Stien går i den retning i terrænet”.
3. ”Derfor skal kortet vende, så stien på kortet går i samme retning, som den gør i terrænet”.

 

At kunne retvende kortet efter terrænet stiller altså krav til, at man ved, hvor man er på kortet, og kan genkende den aktuelle terrængenstand på kortet og i terrænet. I starten er det en god idé, at man vender sig, så terrængenstanden er foran kroppen, da det vil gøre det nemmere at retvende kortet. Senere kan terrængenstanden være til en af siderne eller bagved dig, hvilket gør det sværere at retvende kortet.

For denne færdighed er det ikke væsentligt, hvilket verdenshjørne de forskellige terrængenstande vender mod.

 

5. Vende kroppen i løbsretningen - med retvending efter terræn

Når du har lært at retvende kortet efter terrænet, består næste delelement i, at du skal vende sig i løbsretningen. Du skal på dette tidspunkt have trænet ”Holde kortet foran sig i én hånd”, så korthåndteringen bliver en integreret del af at vende kroppen i løbsretningen.

At vende sig i løbsretningen betyder, at du først holder kortet retvendt foran kroppen (som beskrevet). Herefter vender du dig omkring kortet (som fortsat holdes retvendt efter terræn), så posten, du er ved, vender ”ind i maven”, og strækstregen til næste post peger fremad. På den  måde ved du, hvilken retning du skal løbe i for at komme til næste post.

 

6. Retvending af kortet med tommelfingerkompas og vende kroppen i løbsretningen

Dette niveau udelukker ikke punkt 4 og 5, men er en hurtigere genvej til at retvende kortet og dreje kroppen i løbsretningen.

Metode:

 1. Tommelfingergreb med kompasset på fingeren og fold kortet som beskrevet i afsnit/niveau 3 - stræklinjen er vinkelret på maven/ fremad.
 2. Sørg for at linealen på kompasset følger stræklinjen parallelt med lidt afstand så eventuelle terrængenstande kan ses langs strækket.
 3. Kortet holdes vandret
 4. Vend kroppen i løbsretningen ved at dreje om dig selv indtil kompasnålen er parallel med nord/syd linjerne på kortet
 5. Tjek at nord på kompasset er mod nord på kortet, kig evt. efter postnummeret eller tekster for at se hvad der er nord.
 6. Herefter begyndes der at løbe i retningen man vender mod, evt. se efter tydelige sigte punkter længere fremme i løbsretningen, for at sikre et mere lige løb.
 7. Under løbet sørger du for at holde kortet vandret og tjekke at kompasnålen er parallel med nord/syd linjerne.

Senere i udviklingen bruges metoden også til at løbe mod holdepunkter som ikke nødvendigvis ligger direkte på strækket.

 

7. Instruktionsvideo med anvendelse af almindeligt kompas(ikke tommel) (engelsk)

Selvom demonstrationen er med et almindeligt kompas, er vist med samme metode som med et tommelfingerkompas, forskellen er at man kan folde kortet og holde kompas og kort i en hånd med tommelfingerkompasset.

Bemærk at der i videoen anvendes en metode med et almindeligt kompas, som svarer til metoden med tommelfingerkompas. Der findes også en metode hvor man udnytter at kompashuset kan drejes på et almindeligt kompas - men da de fleste o-løbere skifter til tommelfingerkompas, er nedenstående metode bedre at øve, selvom den er lidt mindre præcis.

Engelsk > Dansk oversættelser:

Control  > Post

Feature > TerrængenstandHold i dag

Instagram