Vi holder primært Firma-O-Løbet for at give folk, som ikke kender sporten en mulighed for at prøve orienteringsløb (verdens sjoveste sport). Desuden skæpper det lidt i klubkassen, så vi selv kan komme på flere klubture mm. Derfor har jeg brug for en del hjælpere til løbet onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2024. 

Firma-O-Løbet afholdes ved klubhuset. Alle hjælpere og medlemmer har mulighed for at løbe en bane efter sidste start, men husk i mål at I kun skal have stræktider. Der er mad og drikke til alle hjælperne. Tag selv mad i køkkenet og drikke i teltet, når I trænger. 

Vh Annette Bonde tlf 27149062 eller kontakt@ballerup-ok.dk 

OBS: Listen ses bedst på en PC

Onsdag 15. maj 2024

Opstilling af startboks.

Se beskrivelse af startboks og startprocedure nederst i dokumentet.

Husk at startpunkt skal være lig startpost. Huskopsætning af snor med kortprøve,  instruktion og startlister. Husk borde og stole, kort, brikker, startpost, clear , tjek , startur.

Opstilling af telte hvis det er dårligt vejr.

Kl 15:30 – 16:45 (4-5 personer) 

Liselotte, Per Aa, Ellen


Start + information tæt på stævne pladsen: brikudlevering, kortudlevering mm. Husk at notere, hvornår den sidste løber starter skoven samt at bringe alt startudstyr retur. Optæl antal kort af hver bane efter sidste start.

Se beskrivelse af startboks og startprocedure nederst i dokumentet.

Kl 17:15 – 18:30 (9 personer)

Liselotte, Per Aa, EllenMål og beregning i klubhuset.

Taste ændringer på dagen ind i stævneprogrammet. Sætte liveresultat.orientering.se i gang. Aflæsning af brikker, print af stræktider, inddragelse af sportsidentbrikker, løbende overførsel af resultatdata til beregningsprogrammet, løbende udskrivning af individuelle

Husk 1 printere.

Kl 16:00-20:15 (2 personer)

Karen


Madudlevering fra klubhuset.

Der skal udleveres en pose med bananer og en Godis pose pr hold. Så der skal pakkes 4 bananer i en pose. Herudover får vi poser eller kasser med alle sandwich til samme firma leveret færdigpakket fra leverandøren i år. Alle sandwich til samme firma skal udleveres til det første hold fra firmaet, der kommer i mål. Så det op til firmaet selv at fordele det rigtige sandwich til de rigtige løbere.

Kl 17:30-20:00 (2 personer)

Karen

Væskebordet skal løbende fyldes op med kander med frisk vand, rødvin, kold hvidvin, kold øl og sodavand.  Pas på øllet ikke får sollys. Tømme ølkasser placeres, så deltagerne kan aflevere tømme flasker. Lad være med at åbne mere end en dunk hvidvin og rødvin ad gangen. Husk at fylde køleskabene op.

Kl 17:45-20:00

(1 stærk vandbærer)

 

Fotograf (evt små film)

Emner: starten, mål, løbere i skoven, telt med spisende løbere, forplejningen, Vinderne.

kl 18:10-20:00(1 person)  

Sten V.

Klargøring af SI-enheder og stativer.

Husk kontrol af enheder inden postudsætning vha. af stræktidsprinter.

klar senest kl 15:30 (1 person) Evt dagen før

Postudsætning.

Husk mobil og sportIdent, hvis I har en aht. tvivlsspørgsmål om postplacering.

Obs: Manilla-mærkerne skal blive hængende

kl. 15.30 – slut kl 17:10 (4 personer) 

Banelægger finder postudsættere


Postindsamling

Obs: Manilla-mærkerne skal blive hængende

start ca kl 19:30 (4 personer)


Banelægger/kontrollant

Annemarie/

Parkering Kl 16:00 – 17:50

Kl 16:00 – 17:50 (2 personer) 


Klargøring af stævneplads mm:

Opstilling af skraldespande til henholdsvis madaffald og restaffald.

Skiltning til START og snitzling til start.

Sætte sedler med firmanavne i hver ende af bordene, så folk fra samme firma kommer til at sidde sammen (færdig 16:00).

Opstilling af borde til væske og frugt.

Opstilling ophængning af tomme kort, instruktion og startlister.

Opsætning af snitzling fra Mål til aflæsning.

Vejvisning til toiletter.

Skilt med ingen parkering på Egebjerghuse vejen.

Kl 15:00-16:00 (3-4 personer)

Annette

Opstilling af Højtaleranlægfærdig 19:15 Hvem kan finde ud af det

Sortere brugte SI-brikker(Bok's og kredsens) 

Brikkerne skal også cleares, da de skal bruges i morgen

Ca. kl 19:00 – 20 (1 person)

Præmieoverrækkelse

Kl. ca. 19:45(2 person)

Annette

Oprydning.

Stævneplads skal bruges dagen efter.

Tømme skraldeposer. Tørre borde af.

Kl 20:30 til ca 21:00

(Alle, som ikke er gået hjem)

Komme resultater på internettet.

Annette

Afhente sandwich på adressen: Behøves ikke i år

 

Kl. 17:00 (0 person)


 

 


Torsdag 16. maj 2024

Opstilling af startboks.

Se beskrivelse af startboks og startprocedure nederst i dokumentet.

Husk at startpunkt skal være lig startpost. Husk opsætning af snor med kortprøve, instruktion og startlister. Husk borde og stole, kort, brikker, startpost, clear, tjek, startur.

Opstilling af telte hvis det er dårligt vejr.

Kl 16:00 – 16:45 (4-5 personer)

Liselotte, Per Aa,

Start + information tæt på stævne pladsen: brikudlevering, kortudlevering mm. Husk at notere, hvornår den sidste løber starter skoven samt at bringe alt startudstyr retur.

Se beskrivelse af startboks og startprocedure nederst i dokumentet.

Kl 17:15 – 18:30(9 personer)

Liselotte, Per Aa,

Mål og beregning i klubhuset.

Taste ændringer på dagen ind i stævneprogrammet.

Aflæsning af brikker, print af stræktider, inddragelse af sportsidentbrikker , løbende overførsel af resultatdata til beregningsprogrammet, løbende udskrivning af individuelle og hold-resultatlister.

Husk 2 printere.

Kl 16:30-20:15 (2 personer)


Madudlevering fra klubhuset.

Der skal udleveres en pose med bananer og en Godis pose pr hold. Så der skal pakkes 4 bananer i en pose. Herudover får vi poser eller kasser med alle sandwich til samme firma leveret færdigpakket fra leverandøren i år. Alle sandwich til samme firma skal udleveres til det første hold fra firmaet, der kommer i mål. Så det op til firmaet selv at fordele det rigtige sandwich til de rigtige løbere.

Kl 17:30-20:00 (2 personer)

Karen

Væskebordet skal løbende fyldes op med kander med frisk vand, rødvin, kold hvidvin, kold øl og sodavand.  Pas på øllet ikke får sollys. Tømme ølkasser placeres, så deltagerne kan aflevere tømme flasker. Lad være med at åbne mere end en dunk hvidvin og rødvin ad gangen. Husk at fylde køleskabene op.

Kl 17:30-20:00

Kl 17:40-20:00

(1 stærk vandbærer)

Fotograf

Emner: starten, stemningsbilleder fra skoven, mål, telt med spisende løbere, forplejningen, vinderne (kl 19:15-20:15).

18:10 - 20:15 (1 personer)

Sten V.

Klargøring af SI-enheder og stativer.

Husk kontrol af enheder inden de skal i skoven vha stræktidsprinter

færdig senest kl 15:30 (1 person)


Postudsætning

Husk mobil og sportIdent, hvis I har en aht. tvivlsspørgsmål om postplacering

15.30 – slut kl 17:10 (4 personer) 

Banelægger finder selv postudsættere


Postindsamling

start ca kl 20:00 (4 personer)

Pierre

Banelægger/kontrollant

Annemarie

Parkering

Kl 16:00 – 17:50 (2 personer)


Kl 15:00-16:00

Klargøring af stævneplads mm:

Skiltning til START og

Snitzling til start.

Sætte sedler med firmanavne i hver ende af bordene, så folk fra samme firma kommer til at sidde sammen.

(færdig 16:00).

Opsætning af snitzling fra Mål til aflæsning.

Skraldestativer. 

 Skilt med ingen parkering på Egebjerghuse vejen.

Kl 15:00-16:00 (2 personer)

Annette 

 

Opstilling af højtaleranlæg

færdig kl 19:30 (1 person)

 Sortere brugte SI-brikker(Bok's og kredsens)

 

Ca. kl 19:30 – 20 (1 person)


 

Præmieoverrækkelse

kl ca 19:45 (2 person)


Oprydning

Tømme skraldeposer. Tørre borde af.

Indsamle laminerede skilte.

Klappe borde/bænke sammen.

(Stort telt nedtages af teltudlejer)

Kl 20:30 til ca 22:00

(Alle, som ikke er gået hjem)

Komme resultater på internettet.

Annette

Afhente sandwich

 Kl. 17:00 (1 person)


 

 


Specielt vedr. startproceduren :

Det vil være fint, hvis I cirka starter et hold i minuttet.

Jeg vil gerne have startet op senest fra 17:30. Men I må gerne starte, når I har fået klarmelding fra fra postudsætningen(Anne Marie eller Annette).

Altså, I må gerne starte før, hvis banerne og løberne er klar.

Jeg forestiller mig at holdene bliver sendt af sted, når de er klar. Dvs at et garvet hold kan blive sendt af sted efter kun et minut, mens andre hold skal have 2-10 minutters instruktion efter behov.

Husk at startpunkt skal være lig startpost.

Husk at alle løbere skal klippe startposten.

Husk at udlevere de rigtige brikker til de rigtige løbere.

En løber kan evt. få en anden bane, hvis der er ledige kort i bunken med ledige kort(Det er kun aktuelt at tjekke antal kort om torsdagen).

Det er startpersonalet, der styrer 100 % om der er ledige kort til ombytning.  

Der er trykt en del ekstra kort især af de korte baner.

Husk at notere alle ændringer i løbernavne, baner, køn til beregningen.

1 minut.

Fremkald af hold til start – 1 hjælper

Nb sorter lige løberne i startnummer

1 minut

Udlevering af brik – 2 hjælpere

1 udlevere brikker,

1 hakker af

1 finder brikker frem til næste hold

1 minut

Udlevering af kort - 2 hjælpere

1 udlever kort ,

1 registrerer evt. banebytning,

1 finder kort frem til næste hold.

1 til ca 10 minutter afhængigt af behov

Ca. 4 hjælpere klar til instruktion.

Kæmpe startboks med instruktion 1-10 minutter afhængigt af behov. De hurtigt opfattende hold må gerne start for dem, der behøver mere instruktion.

Her skal være plads til mange hold.

Start

1 hjælper sørger for at holdene bliver sendt af sted med ca. et minuts pause.

1 hjælper sørger for at Clear, check og startstempling bliver udført.

Brikkerne er forhåndsclearet (men der kan jo smutte for mig)

Klip startpost og løb.

 Hold i dag

Instagram