Så starter orienteringstræningen op igen efter sommerferien.  Hold øje med kalenderen, som løbende vil blive opdateret.

Hver tirsdag kl. 17.00 (bortset fra skoleferier) er der orienteringstræning fra klubhuset primært for børn & unge, men forældre, nybegyndere og gravede medlemmer er også velkomne. 

Børne og ungdomstræningen afsluttes med lidt frugt, som klubben betaler (farfar Michael Hjort sørger for indkøb). 

Ca. 1 gang om måneden er der fællesspisning i klublokalet.

Herudover er der en del voksne, som løbetræner året rundt fra klubhuset. De mødes ca. 17:30.


Om torsdagen fra ultimo marts til ultimo maj samt fra medio august til medio oktober har vi mulighed for at deltage i orienteringstekniktræning arrangeret i fællesskab med andre nærliggende klubber.

Her trænes der forskellige orienterings-tekniske momenter. Det foregår i forskellige skove nord og vest for København, og starter med instruktion mellem kl. 17.00  og 18.00. 

Se datoer og mødesteder på Farum OK's web: https://www.farum-ok.dk/sider/o-grupper/ungdom/tekniktraening.htm


Hold i dag

Instagram