Sommer Cup afdeling 1. 

1. juni 2023

Instruktion

Mødested:

På græsplæne ved Ballerup klubhus

Parkering på stævneplads (55.753909, 12.373781)

Tilkørsel fra Skovvej (skærm ophængt).

 

Start:

kl. 17.15 - 18.15. Put & Run

1000 m. til start, følg rød/hvid snitzling.

 

Mål:

Ved stævneplads – husk brikaflæsning

 

Udgåede løbere:

Skal melde sig ved brikaflæsning i mål.

 

Maxtid:

2 timer. Postindsamling starter 20.15

 

Terræn:

Overvejende løvskov med veludbygget stinet. Skoven er kuperet. 

I visse områder er der kraftig undervegetation.

 

Bemærk:

Passage af forbudte områder må ikke finde sted.                                     

Alle baner krydser Skovlystvej, pas på ved passage.

Vis hensyn til både heste,ryttere og mountainbikere

 

Kort:

Lille Hareskov, Jonstrupvang og Egebjerg:

1:10.000 (bane 1,2,5 og 6) 

1:7.500 (bane 3 og 4). 

Ækvidistance 2,5m. Revideret 2022.

 

Postdefinitioner:

Postdefinition på kort. 

Der vil også være løse postdefinitioner ved start

 

Banelængder:

Bane 1:  8,2 km svær             24 poster

Bane 2:  5,4 km svær             20 poster

Bane 3:  4,1 km svær             17 poster

Bane 4:  2,6 km svær, blå      10 poster

Bane 5:  4,3 km mellemsvær 13 poster

Bane 6:  3,2 km let                 15 poster


Tidstagning:

Sport Ident, Touch free dog ikke  start  og  mål

 

Fremkald:

Put & Run, du bestemmer selv din starttid

Husk at tømme, tjekke og starte din brik inden du går i skoven.

 

Åbne baner:

Der vil være salg af åbne baner på løbsdagen

Pris: Senior 100 kr., Junior (til og med 20 år) 65 kr.

Betaling med MobilPay 

 

O-Track:

Løbets baner vil blive lagt op på O-track efter løbet

 

Resultater:

Resultater vises løbende online på http://liveresultat.orientering.se/

Efter løbet vises de endelige resultater på BOK’s hjemmeside

Splittider vises på WinSplit.

 

Hjertestarter:  

Hjertestarter og akuttaske vil være tilgængelige ved mål.

Nødnummer til hjælp er 20851645.

 

Stævneledere

Gregers Jørgensen og Lars Hanghøj Petersen, Ballerup OK 

Banelægger:

Carsten Gemmer, Ballerup OK

Banekontrol:

Claus Cederberg, Ballerup OK

Hold i dag

Instagram