Endelig instruktion

Sommer Cup afdeling 1. 

Tirsdag 4. juni 2024

Instruktion

Mødested:

På græsplæne ved Ballerup klubhus

Parkering på stævneplads (55.753909, 12.373781)

Tilkørsel fra Skovvej (skærm ophængt).

 

Start:

kl. 17.00 - 18.15. Put & Run

1000 m. til start, følg rød/hvid snitzling.

Pas på ved passage af Skovlystvej.

Fra start er transport af overtrækstøj og vanddunk til mål

 

Mål:

Ved stævneplads – husk brikaflæsning

 

Udgåede løbere:

Skal melde sig ved brikaflæsning i mål.

 

Maxtid:

2 timer. Postindsamling starter 20.00, så start inden 18:00, hvis du skal bruge lang tid i skoven. 

 

Terræn:

Overvejende løvskov med veludbygget stinet. Skoven er kuperet. 

I visse områder er der kraftig undervegetation.

Der ligger væltede træer i skoven som ikke er indtegnet på kortet,

og en del tætheder er diffuse. 

 

Bemærk:

Passage af forbudte områder må ikke finde sted.                                     

Alle baner krydser Skovlystvej og evt. Ravnehusvej, pas på ved passage.

Vis hensyn til både heste, ryttere og mountainbikere

 

Væske:


Der vil være vand i målområdet.


Kort:

Lille Hareskov og Egebjerg:

1:10.000 for banen Svær 8  

1:7.500 for de andre baner. 

Ækvidistance 2,5m. Revideret 2024.

 

Postdefinitioner:

Postdefinition på kort. 

Der vil også være løse postdefinitioner ved start

 

Banelængder:

Let: 3.100 meter, 15 poster

Mellemsvær: 4.100 meter, 13 poster

Svær 3: 2.800 meter, 10 poster

Svær 4: 4.100 meter, 14 poster

Svær 6: 5.500 meter, 19 poster

Svær 8: 7.600 meter, 24 poster


Tidstagning:

Sport Ident, Touch free dog ikke start og mål.

OBS. Lejebrik afhentes af løber i klubhuset inden i går til start.

 

Fremkald:

Put & Run, du bestemmer selv din starttid

Husk at tømme, tjekke og starte din brik inden du går i skoven.

 

Åbne baner:

Der vil være salg af åbne baner på løbsdagen

Pris: Senior 100 kr., Junior (til og med 20 år) 65 kr.

Betaling med MobilPay 

 

O-Track:

Løbets baner vil blive lagt op på O-track efter løbet

 

Bod: 

Det vil være muligt at købe øl/vand, Mysliebar i klubhuset.

 

Resultater:

Resultater vises løbende online på http://liveresultat.orientering.se/

Efter løbet vises de endelige resultater på BOK’s hjemmeside

Splittider vises på WinSplit efter løbet.

 

Hjertestarter: 


Hjertestarter og akuttaske vil være tilgængelig ved mål.

Nødnummer til hjælp er: 28 87 16 01 


Stævneledere

Henrik Petersen, 28 87 16 01, hep@volleyball.dk, Ballerup OK 

Banelægger:

Claus Cederberg, Ballerup OK

Banekontrol:

Rune Cederberg, Ballerup OK

Hold i dag

Instagram