Instruktion

Startlist  

KlubstartlisteBallerup Orienteringsklub 

indbyder til
 divisionsmatch

 for Østkredsens

 3., 4., 5. og 6. divisionsklubber

samt Åbne baner
 søndag d. 14. april 2024
 i Vestskoven.
 
 hjemmeside: 
Ballerup Orienteringsklub (ballerup-ok.dk)

 

Klassifikation

* * * - stævne

Divisionsmatcher

Klubber der deltager i divisionsmatchen:

3. division

4. division

Amager OK

Helsingør SOK

Køge OK

Herlufsholm OK

OK Roskilde

OK73

OK ØST Birkerød

PI København

 

5. division

6. division

FSK Orientering

DSR/Fredensborg/Vinderød

Kildeholm OK

Hvalsø OK

Lyngby OK

O-63/Maribo

OK Skærmen

OK S.G.

Dato og tid

Søndag d. 14. april 2024 kl. 10

Løbsområde

Vestskoven

Mødested

Parkering og stævneplads ved Albertslund Idrætsanlæg, Skallerne 14, 2620 Albertslund.

Afmærkning (skærm) ved indkørsel fra Herstedvestervej.

Anvisning fra P-hjælpere skal følges.

Stævnepladsen er åben fra kl. 9.00.

 

Afstande

Fra parkering til stævneplads ca. 200 m. Følg afmærkning.

Fra stævneplads til start 1000 m. Følg afmærkning fra stævneplads.

Mål på stævneplads.

Løbskort

Vestskoven, 1:7500 og 1:10000, ækvidistance 2,5 m.

Tegnet og revideret senest 2023, med enkelte rettelser 2024, af Niels Aabye. Kortet er printet på vandfast papir.

Postdefinitioner

Postdefinitioner er trykt på løbskortet. Løse postdefinitioner udleveres i startboksen til løbere med egnet holder. IOF-symboler anvendes.

Terrænbeskrivelse

Vestskoven er et relativt nyt beplantet skovområde. Det bærer præg af at være fladt (bortset fra Herstedhøje) og detaljefattigt med en del stier og veje. Tæthederne kan være temmelig utilgængelige og ofte med vildt tornekrat og lignende. Men indeholder også områder med relativt god gennemløbelighed.

Baner og klasser

Ifølge DOF´s Fod-O-Reglement 2023, pkt. 7.4.

Bane

Klasser

Vindertid

Bane 0
 Børnebane

-

-

Bane 1
 Svær

H18, H20, H21

40-50 min

Bane 2
 Svær

D18, D20, D21, H40

40-50 min

Bane 3
 Svær

D40, H16, H50

35-45 min

Bane 4
 Svær

D16, D50, H60

35-45 min

Bane 5
 Svær

D60, H70

35-45 min

Bane 6
 Mellemsvær

H14, H20B, H21B, H45B

35-45 min

Bane 7
 Let

D-Let, D12, D14B, 

H-Let, H12, H14B

20-30 min

Bane 8

Svær

D70, H80

35-45 min

Bane 9

Mellemsvær

D14, D20B, D21B, D45B

35-45 min

Bane 10
 Begynder

Begynder, D10, D12B, H10, H12B

15-20 min


 

På bane 7 og 10 er der fri start (put & run) i det tidsrum andre løbere i deres division har starttid.

Skygning og starthjælp er tilladt på bane 7 og 10 jvnf. Reglementets par. 2.6 og 2.7.

Åbne baner

Der tilbydes følgende åbne baner:

Bane

Længder

Målestok

Åben 1
 Svær

Ca. 7,5 km

 1:10000 der

Åben 2
 Svær

Ca. 5 km

 1:10000 der

Åben 3

Svær 

Ca. 4 km

 1:7500 der

Åben 4

Mellemsvær 

Ca. 4 km

 1:10000 der

Åben 5

Let

Ca. 3,5 km

 1:7500 der

Åben 6

Begynder 

Ca. 3,5 km

 1:7500 der


 

Tilmelding på forhånd via O-service eller på dagen mod forhøjet startafgift så længe lager af kort haves.

 

Tidtagning

Elektronisk tidtagning med SportIdent system. De udsatte enheder understøtter touchfree brikker (SIAC).
 Løbere, som anvender egen brik, skal oplyse SI-brik nummer ved tilmelding.
 Hvis SI-briknummer ikke oplyses, tildeles automatisk en lejebrik. Lejebrikker understøtter ikke touchfree (SIAC).
 Lejede brikker for tilmeldte løbere udleveres ved start og skal afleveres ved målgang.

Ikke afleverede SI-lejebrikker skal erstattes med kr. 350,00.

Start

  1.  start i 3. division kl.10.00.

1. start i 4. division ca. kl. 11.00.

1. start i 5. division ca. kl. 12.00.

1. start i 6. division ca. kl. 12.30.

Der anvendes individuel start.

Endelige starttider vil fremgå af instruktionen – afhængigt af antal tilmeldinger i de enkelte divisioner.

Åbne baner: Fri start (put & run) mellem kl. 10 og 12.

Toiletter

Findes ved Albertslund Idrætsanlæg – tæt på stævnepladsen.

Følg afmærkning, snavsede løbesko indendørs er ikke tilladt.

Kiosk

Der henvises til Albertslund Idrætsanlægs Café, tæt ved stævnepladsen, åbent 8-17, rimelige priser.

Børnepasning

Tilbydes ikke.

Børnebaner

Afmærket børnebane findes ved stævnepladsen. Deltagelse er gratis inkl. lille præmie til børn under 13 år for gennemført bane. Der kan startes fra kl. 10.00 til 13.00.

Bad og omklædning

Omklædning på stævneplads. Ingen bademulighed.

Startafgift

Ungdom D/H -20 og Begynderklasser: 60 kr.
 Senior D/H 21-: 100.- kr.
 Leje af SportIdent-brik: 20.- kr.

Tilmelding

Foretages via O-service.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 5. april 2024.

Betaling

Betaling af løbsafgift samt leje af SportIdent-brik skal ske klubvis samtidigt med løbstilmelding til Ballerup OK på konto: 5339 – 0000314258 (Arbejdernes Landsbank).

HUSK angivelse af navn på indbetalende klub.

 

 

Stævneorganisation

Stævneleder:

Lars Hanghøj Petersen, Ballerup OK

Mail: lhp@dbc.dk. Tlf: 29843252

Banelægger:

Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK

Stævnekontrollant:

Ove Jakobsen, Farum OK

Banekontrollant:

Morten Ploug, Ballerup OK

Korttegner:

Niels Aabye, Ballerup OK 
 
 
 
 
 

Hold i dag

Instagram