ballerupok.jpg Ballerup Orienteringsklub Instruktion til divisionsmatch
 for Østkredsens
 3., 4., 5. og 6. divisionsklubber samt Åbne baner
 søndag d. 14. april 2024 i Vestskoven.
 hjemmeside: Ballerup Orienteringsklub (ballerup-ok.dk)
Klassifikation * * * - stævne
Divisionsmatcher Klubber der deltager i divisionsmatchen:

3. division 4. division
Amager OK Helsingør SOK
Køge OK Herlufsholm OK
OK Roskilde OK73
OK ØST Birkerød PI København
5. division 6. division
FSK Orientering DSR/Fredensborg/Vinderød
Kildeholm OK Hvalsø OK
Lyngby OK O-63/Maribo
OK Skærmen OK S.G.
Dato og tid Søndag d. 14. april 2024 kl. 10
Løbsområde Vestskoven
Mødested og stævneplads Parkering og stævneplads ved Albertslund Idrætsanlæg, Skallerne 14, 2620 Albertslund. Afmærkning (o-skærm) ved indkørsel fra Herstedvestervej.
 Vi bliver mange, så vi anbefaler samkørsel. Når den ordinære p-plads er fyldt op, har vi et græsareal til parkering ved Badesøen. Anvisning fra P-hjælpere skal følges.
 Buslinjerne 141 og 149 går fra Albertslund Station til idrætsanlægget, tjek rejseplanen.
 Stævnepladsen er på græsplæne ved Albertslund Stadion med plads til klubtelte (se kortskitse). Den er åben fra kl. 9.00.

Afstande Fra parkering til stævneplads ca. 200 m. Følg afmærkning (gule flag). Fra stævneplads til start ca. 1200 m. Følg afmærkning fra stævneplads (røde (pink) flag). Mål er på stævnepladsen.

Løbskort Vestskoven, 1:7500 (for klasserne H/D 45B og ældre) og 1:10000


(øvrige klasser), ækvidistance 2,5 m.
 Tegnet og revideret senest 2023, med enkelte rettelser 2024, af Niels Aabye.
 Kortet er printet på vandfast papir med påtrykt nødnummer: 28877140
Postdefinitioner Postdefinitioner er trykt på løbskortet. Løse postdefinitioner udleveres i startboksen til løbere med egnet holder. IOF-symboler anvendes.

Terrænbeskrivelse Vestskoven er et relativt nyt beplantet skovområde. Det bærer præg af at være fladt (bortset fra Herstedhøje) og detaljefattigt med en del stier og veje. Tæthederne kan være temmelig utilgængelige og ofte med vildt tornekrat og lignende. Men skoven indeholder også områder med relativt god gennemløbelighed.
 På enkelte hugninger og små stier vil brombær og vådområder kunne give nedsat løbshastighed – og i øvrigt er visse partier af skoven mere våde end forventet ud fra kortet på grund af den megen nedbør i marts og april.

Tvungne passager! Alle baner vil skulle passere Vestskovvej, der krydser skoven i øst- vestlig retning og er meget trafikeret. Den er på løbskortet afmærket med rød markering og må ikke passeres eller løbes på – og heller ikke langs med!
 På løbskortet er tydeligt angivet de tvungne passager (tunneler), der skal anvendes.

Kortskitse over stævneområde div2024.jpg


Baner og klasser Ifølge DOF´s Fod-O-Reglement 2023, pkt. 7.4.

Bane Klasser Længde og poster Væske Målestok
Bane 1 Svær H18, H20, H21 9,3 km – 33
 poster
1 1:10000
Bane 2 Svær D18, D20, D21, H40 8,7 km – 27
 poster
1 1:10000
Bane 3A Svær D40, H16 6,5 km – 25
 poster

1:10000
Bane 3B Svær H50 6,5 km – 25
 poster

1:7500
Bane 4A Svær D16 5,9 km – 20
 poster

1:10000
Bane 4B Svær D50, H60 5,9 km – 20
 poster

1:7500
Bane 5 Svær D60, H70 3,7 km – 14
 poster

1:7500
Bane 6A Mellemsvær H14, H20B, H21B 3,9 km – 13
 poster

1:10000
Bane 6B Mellemsvær H45B 3,9 km – 13
 poster

1:7500
Bane 7 Let D-Let, D12, D14B,
 H-Let, H12, H14B
3,5 km – 12
 poster

1:10000
Bane 8 Svær D70, H80 3,6 km – 13
 poster

1:7500
Bane 9A Mellemsvær D14, D20B, D21B 3,5 km – 12
 poster

1:10000
Bane 9B Mellemsvær D45B 3,5 km – 12
 poster

1:7500
Bane 10 Begynder Begynder, D10, D12B, H10, H12B 3,5 km – 12
 poster

1:10000

På bane 7 og 10 er der fri start (put & run), og skygning og starthjælp er tilladt jvnf. reglementets par. 2.6 og 2.7.


Åbne baner Der tilbydes følgende åbne baner:

Bane Længde og poster Væske Målestok
Åben 1 Svær 8,5 km – 26 poster 1 1:10000
Åben 2 Svær 5,5 km – 22 poster
1:10000
Åben 3 Svær 4,1 km – 15 poster
1:7500
Åben 4 Mellemsvær 4,0 km – 13 poster
1:10000
Åben 5 Let 3,5 km – 12 poster
1:10000
Åben 6 Begynder 3,5 km – 12 poster
1:10000

Sælges på stævnepladsen fra kl. 9.30-12.00 med start fra kl. 10 til 12.30. Ungdom D/H -20 og Begynderklasser: 60 kr.
 Senior D/H 21-: 110.- kr.
 Leje af SportIdent-brik: 20.- kr.
 Der kan betales med MobilePay eller kontant på beløbet.
 Forhåndstilmeldte via O-service går direkte til start.

Tidtagning Elektronisk tidtagning med SportIdent system. De udsatte enheder understøtter touchfree brikker (SIAC) – med undtagelse af start- og målenheden, som skal stemples manuelt.
 Løbere, som anvender egen brik, skal oplyse SI-brik nummer ved tilmelding.
 Hvis SI-briknummer ikke oplyses, tildeles automatisk en lejebrik. Lejebrikker understøtter ikke touchfree (SIAC).
 Lejede brikker for tilmeldte løbere udleveres ved start og skal afleveres ved målgang.
 Ikke afleverede SI-lejebrikker skal erstattes med kr. 350,00.

Start Følg skiltning og snitzling fra stævneplads til start. Starttid ifølge startlisten med fremkald 4 min. før starttid. Bemærk at uret ved fremkald viser starttiden. Husk clear og check inden fremkald.
 1. start i 3. division kl. 10.00.
 1. start i 4. division kl. 11.00.
 1. start i 5. division kl. 11.50.
 1. start i 6. division kl. 12.25.
Endelige starttider vil fremgå af Startlisten – afhængigt af antal tilmeldinger i de enkelte divisioner.
 Ved start tilbydes løse postdefinitioner til løbere, som medbringer holder. Leje SI brikker for forhåndstilmeldte udleveres ved start.

På bane 7 og 10 er der fri start (put & run), løberne får løbskortet udleveret 2 min. før start, og skygning og starthjælp er tilladt jvnf. reglementets par. 2.6 og 2.7. Husk at stemple startenheden!
 For sent startende løbere skal henvende sig til startpersonalet, som vil være behjælpelig med startforløbet.
 Der er ikke transport af overtøj fra start til stævneplads.
 Åbne baner: Fri start (put & run) mellem kl. 10 og 12. På banerne Åben 5 og 6 må løberne får kortet 2 min. før start. Husk at stemple startenheden!

Mål Mål er på stævnepladsen. Der vil være snitzlet fra sidsteposten til mål. Efter målgang fortsættes til aflæsning, hvor brik aflæses og stræktider udleveres. Husk at aflevere evt. lejebrik.
 Løbskortet kan beholdes efter målgang, men må naturligvis ikke vises til løbere, som endnu ikke er startet.
 Maxtid er 2½ time. Udgåede løbere skal henvende sig ved aflæsning i mål.

Væske Der er væskepost på de længste baner, samt 1 flaske vand til alle i mål. Tomme flasker bedes afleveret i de skiltede flaskeposer og ikke sammen med øvrigt affald.

Resultatformidling Matchresultater for de enkelte divisioner samt resultater på de åbne baner vises på skærme.
 Resultater på de enkelte baner i divisionsmatchen printes og ophænges løbende på resultattavler på stævnepladsen.
 Live-resultater vil under løbet kunne ses på: https://liveresultat.orientering.se/
 Den endelige resultatliste vil kunne ses på stævnets hjemmeside efter løbet.

Toiletter Findes ved Albertslund Idrætsanlæg – i hallen tæt på stævnepladsen. Følg afmærkning og benyt hovedindgangen, herefter første gang til højre.
 NB! snavsede løbesko indendørs er ikke tilladt. Der er ikke toiletter ved start.

Kiosk og butikker Vi har ingen kiosk på stævnepladsen, der henvises til Albertslund Idrætsanlægs Café, tæt ved stævnepladsen, åbent 8-17, rimelige priser.
Link til caréen: Caféen | Albertslund Idrætsanlæg
 Derudover er Løberministeriet og Mogens Jørgensen med Sportident- butikken tilstede på stævnepladsen.

Børnepasning Tilbydes ikke.

Børnebaner Afmærket børnebane findes ved stævnepladsen. Deltagelse er gratis inkl. lille præmie til børn under 13 år for gennemført bane. Der kan startes fra kl. 10.00 til 13.00.

Bad og omklædning Omklædning på stævneplads. Ingen bademulighed.

Førstehjælp Førstehjælp og hjertestarter findes på stævnepladsen.Stævneorganisation Stævneleder:                       Lars Hanghøj Petersen, Ballerup OK Mail: lhp@dbc.dk. Tlf: 29843252
Banelægger:                        Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK Stævnekontrollant:             Ove Jakobsen, Farum OK Banekontrollant:                 Morten Ploug, Ballerup OK
 Korttegner:                         Niels Aabye, Ballerup OK
 Stævnedommer:                  Ove Jakobsen, Farum OK

Hold i dag

Instagram